Stacja kolejowa Złocieniec

Złocieniec to stacja leżąca na niezelektryfikowanej do tej pory dwutorowej linii kolejowej nr 210 Chojnice-Runowo Pomorskie położona w km- 113,787 oddana do eksploatacji 01 grudnia 1877 roku. To ostatnie dni gdzie możemy zobaczyć jeszcze i podziwiać dziesięciometrowej wysokości kształtowe semafory oraz kształtowe tarcze manewrowe służące dawniej do obsługi ruchu pociągów. Obecnie trwa tu modernizacja linii kolejowej i urządzenia mechaniczne zostały już zastąpione semaforami świetlnymi oddanymi do eksploatacji. Na zawsze zginą z krajobrazu stacji semafory kształtowe, tarcze manewrowe, które nadawały tej stacji obraz prawdziwej kolei. Wchodzące nowe urządzenia na pewno poprawią bezpieczeństwo oraz obsługę tej stacji ale to już nie to samo co dawniej. Należy dodać, że stacja była dawniej stacją węzłową dlatego, że przecina ją jednotorowa linia kolejowa nr 410 obecnie Grotniki Drawskie- Choszczno leżąca w km-65,341 a dawniej Grzmiąca-Kostrzyn oddana do eksploatacji na odcinku Wierzchowo Pomorskie- Złocieniec 01 maja 1900 roku. Ruch pociągów pasażerskich na odcinku Choszczno – Złocieniec został wstrzymany w dniu 22 kwietnia 1996 roku. Ruch pociągów towarowych prowadzony był do końca roku 1999 i wtedy linię całkowicie dopiero zamknięto. Obecnie rozpoczną się prace rewitalizacyjne na potrzeby wojskowe linii kolejowej nr 410 na odcinku Grotniki Drawskie – Drawno i stacja kolejowa Złocieniec znowu będzie stacją węzłową. Rozpoczęto starania aby po remoncie tej linii wyremontować odcinek linii od Drawna do Choszczna i przywrócić na tej linii ruch pasażerski po dostosowaniu w infrastrukturę pasażerską linię Złocieniec – Choszczno. Miejmy nadzieję, że złożona obietnica przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski zostanie dotrzymana i ta linia znowu zacznie służyć ludziom.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze