Nareszcie wieża ciśnień w Choszcznie odsłonięta

Po przesłanym piśmie w 2018 roku przez Burmistrza Choszczna do Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie dotyczącym zagrożenia przez drzewa topole rosnące na stacji Choszczno zarówno dla mienia kolejowego, ludzi i wieży ciśnień doszło do ich wycinki. Wydanie zgody i załatwienie wszystkich formalności zajęło trochę czasu dla PKP PLK ze Szczecina, która wykonanie usługi wycinki drzew zleciła prywatnej firmie TOPOL posiadającej do tego celu stosowny sprzęt i ludzi. Wycinka drzew została wykonana przez firmę TOPOL w dniu 14 maja 2019 roku. Niszczejąca przez ponad 25 lat zasłonięta drzewami wieża ciśnień może nareszcie być zauważona przez wielu sympatyków lubiących historię kolejnictwa. To ciekawy obiekt, który wymaga pilnego remontu i opieki przed dalszą jego dewastacją.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze