Cele

Cele Stowarzyszenia :

  1. Popularyzacja wiedzy o kolejnictwie,
  2. Popularyzacja wiedzy o kolejnictwie na węźle kolejowym Choszczno
  3. Popularyzacja polskiej myśli technicznej w dziedzinie kolejnictwa,
  4. Podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa,
  5. Popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej i wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie,
  6. Prowadzenie i inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa,
  7.  Gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących propagowaniu historii kolei,
  8. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie modelarstwa – kolejowego.