Choszczno steruje stacją komputerowo i jeździ po nowym torze do Słonic

W dniu 29 września 2020 roku o godz.16:20 dokonano przełączenia sterowania ruchu kolejowego z urządzeń przekaźnikowych na urządzenia komputerowe LCS. Pomimo, że wiata i peron jeszcze nie zostały do końca zrobione do eksploatacji  oddano tor numer dwa na stacji w Choszcznie oraz całą jej prawą stronę.  Pociągi od Choszczna do Słonic rozpoczęły jazdę  po wyremontowanym nowym torze numer dwa.  Tory stacyjne nr jeden, trzy, pięć w Choszcznie zostały już zamknięte i rozpocznie się teraz  ich remont. Wysoka blaszana nastawnia  górująca zawsze nad stacją na dobre zakończyła swoją pracę i zostanie rozebrana. Czytaj dalej Choszczno steruje stacją komputerowo i jeździ po nowym torze do Słonic

Słabe efekty wykończeniowe przy przebudowie stacji Choszczno

Pomimo  wydłużenia czasu pracy  przez wykonawcę robót oraz podwojeniu ilości ludzi pracujących przy układaniu nowej nawierzchni peronu na stacji Choszczno w dalszym ciągu brak jest  perspektywy szybkiego zakończenia tych prac. Na dzień dzisiejszy można stwierdzić, że zakończone zostały  tylko prace torowe. Prowadzone są prace przy sprawdzaniu prawidłowego działania urządzeń sterowania ruchem w obiekcie nowej nastawni dysponującej. Czytaj dalej Słabe efekty wykończeniowe przy przebudowie stacji Choszczno

Przestój inwestycji toru drugiego w Szczecinie Zdunowo

Na przystanku osobowym w Szczecinie Zdunowo prowadzona inwestycja przy budowie przejścia podziemnego pod torem numer dwa od sierpnia 2020 roku się zatrzymała. Nie widać wykonywania tu żadnych prac prowadzonych przez wykonawcę robót. Schody prowadzące do zejścia z peronu lub wyjścia z tunelu na nowo zbudowany peron mają  wykonane zbrojenie i przygotowane zostały też szalunki tylko brak jest zalania ich betonem. Nowy peron posiada już założone oświetlenie a pozostały do zamontowania dwie małe wiaty peronowe, ławki, kosze na śmieci, tablice na rozkłady jazdy i wszelkie  oznaczenia peronowe. Czytaj dalej Przestój inwestycji toru drugiego w Szczecinie Zdunowo

Budowa sieci łączności GSM-R w Choszcznie

Pod koniec sierpnia 2020 roku na stacji kolejowej w Choszcznie rozpoczęto budowę nowej sieci radiowej na potrzeby kolei. System GSM-R jest systemem cyfrowej radiołączności komórkowej, bazującym na specyfikacji konwencjonalnej sieci GSM 2,5G (Global System for Mobile Communications), jednak pracującym w wydzielonym paśmie częstotliwości i  z rozszerzoną funkcjonalnością, którą dostosowano do specyficznych wymogów łączności kolejowej. W tym celu obok nastawni dysponującej postawiono na wcześniej przygotowanym fundamencie bardzo wysoki betonowy maszt z zamontowanymi urządzeniami. Czytaj dalej Budowa sieci łączności GSM-R w Choszcznie

Remont toru jeden Dolice – Kolin już rozpoczęty

W dniu 02 września 2020 roku przystąpiono do prac inwestycyjnych w torze numer jeden na szlaku Dolice – Kolin. Rozebrane są płytki chodnikowe oraz krawędzie peronowe na przystanku osobowym w Morzycy. Przystąpiono do demontażu wszystkich starych uczynień od słupów sieci trakcyjnej. Wzdłuż toru prowadzone są równolegle prace przy budowie linii napowietrznej do zasilania urządzeń takich jak semafory samoczynnej blokady liniowej oraz do zasilania urządzeń sterowania przejazdami na szlaku. Czytaj dalej Remont toru jeden Dolice – Kolin już rozpoczęty

Sierpniowe prace inwestycyjne na stacji Reptowo

Dla prowadzenia prac inwestycyjnych w szerszym zakresie na stacji Reptowo w dniu 04.09.2020 roku oddano zbudowany przy torze numer trzy z jedną krawędzią tymczasowy peron dla dokonywania krzyżowania pociągów. Prace przy budowie peronu i przejścia podziemnego nabrały tempa i są już widoczne tego efekty. Na nowym peronie została już postawiona konstrukcja wiaty peronowej. W celu zlikwidowania jednego z obecnie dwóch przejazdów kolejowo-drogowych kategorii „A” jakie są w Reptowie, wykonawca robót w ramach inwestycji buduje nową drogę objazdową. Prace przy budowie drogi objazdowej są już mocno zaawansowane. Czytaj dalej Sierpniowe prace inwestycyjne na stacji Reptowo

Pierwszy tor po remoncie nr 2 Kolin – Dolice otwarty

W dniu 31 sierpnia 2020 roku o godz.17:45 tor stacyjny numer dwa na stacji Kolin  oraz tor szlakowy Kolin – Dolice po zakończeniu prac inwestycyjnych zostały już otwarte i oddane do eksploatacji. Podróżni już korzystają z nowych peronów na stacji w Kolinie i na przystanku osobowym Morzyca o długości po 200 metrów każdy. To pierwszy odcinek torów otwartych z prowadzonych obecnie na wielu stacjach pracach inwestycyjnych na kolejowej linii nr 351 Poznań Główny – Szczecin Dąbie SDA w naszym województwie zachodniopomorskim. Czytaj dalej Pierwszy tor po remoncie nr 2 Kolin – Dolice otwarty

Ostatnie kolejowe ślady po linii 410 Choszczno-Barlinek

Ginące ślady po kolei można jeszcze zobaczyć tylko na wykonanych zdjęciach w maju 2020 roku po rozebranej już najpiękniejszej linii kolejowej nr 410 na odcinku Choszczno – Barlinek. Taki los spotkał tą linię z powodu obojętności władz samorządowych, którzy zachłysnęli się budową rowerowej ścieżki po dawnym torowisku kolejowym. Gdyby walczyli o linię kolejową dzisiaj mogliby skorzystać z programu kolej plus i mieszkańcy mogliby odzyskać stracone połączenie kolejowe. Zafundowano mieszkańcom miejscowości Zamęcin, Lubiana, Pełczyce, Płotno i Barlinek zamianę pociągu na rower. Czytaj dalej Ostatnie kolejowe ślady po linii 410 Choszczno-Barlinek

Termin upłynął a Choszczno dalej bez nowego peronu

W nocy z soboty na niedzielę w dniu 29/30.08.2020 roku wchodzi nowy rozkład jazdy pociągów na całej sieci PKP PLK. Na stacji Choszczno pociągi miały już jeździć po nowym torze nr 2 przy nowo budowanym peronie nr II. Zostało przygotowane nowe przejście tymczasowe prowadzące z peronu nr 3 na peron numer dwa. Mimo dużych starań wykonawcy robót tak się nie stanie i nadal będziemy korzystać z dotychczasowego starego peronu numer jeden. Czytaj dalej Termin upłynął a Choszczno dalej bez nowego peronu

Nowe przejście podziemne w Choszcznie pod wodą

Po pierwszej burzy około godz. 06:00 i silnych opadach deszczu w dniu 26 sierpnia 2020 roku nowe przejście podziemne budowane w Choszcznie jeszcze nie skończone a już zostało zalane deszczową wodą. Pomimo pisemnych interwencji Choszczeńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei „Semafor”, że brak zadaszenia pochylni wejścia i wyjścia z podziemnego przejścia pod torami z peronu numer jeden na peron numer dwa spowoduje przy silnych opadach deszczu zalewanie tunelu wodą inwestor twierdził, że do takiej sytuacji nie dojdzie. To dopiero  jeden z przykładów  oszczędnego projektu a jesteśmy przekonani, że będzie ich więcej o czym będziemy informować na bieżąco. Czytaj dalej Nowe przejście podziemne w Choszcznie pod wodą