Archiwum kategorii: Kolejowe Ciekawostki

Na zimowo inwestycje w torze nr jeden na szlaku Kolin – Dolice

W dniu 9 lutego 2021roku prace inwestycyjne w torze numer jeden na szlaku Kolin – Dolice bardzo zostały ograniczone z powodu trwających wówczas kilkudniowych opadów śniegu.  Na przystanku osobowym w Morzycy budowany peron numer jeden został pokryty białym śnieżnym puchem. Wstrzymane zostały prace przy budowie przepustów pod torem numer jeden. Wykonywane wówczas były prace tylko przy wycince drzew w kolejowym pasie ochronnym.  Zimowa sceneria inwestycji też ma swój niepowtarzalny urok, o którym warto wspomnieć. Czytaj dalej Na zimowo inwestycje w torze nr jeden na szlaku Kolin – Dolice

Kolejowe inwestycje na stacji w Choszcznie

Wykonawca robót Colas  Rail w okresie od 17 marca do 06 kwietnia 2021 roku na stacji w Choszcznie w różnych miejscach wykonał następujące prace inwestycyjne. Na torze stacyjnym numer jeden zakończone zostały prace przy zagęszczaniu warstwy kruszywa. Nawieziona i utwardzona jest  już warstwa tłucznia, na której od osiedla południowego trwa obecnie układanie betonowych podkładów w kierunku peronów. Trwa montaż nowych szyn  do podkładów wraz z ich przytwierdzeniem. Na całej długości rozebrano stare tory stacyjne numer trzy i pięć. W rejonie budynku dworcowego na pierwszym peronie zlikwidowane zostały  stare fundamenty po rozebranej kładce nad torami oraz trwa wywożenie starej ziemi aby można było rozpocząć prace przy wylaniu fundamentów pod słupy do budowy wiaty peronowej, budowy kanalizacji ściekowej w celu odprowadzenia wody deszczowej oraz wylania fundamentu do układania krawędzi peronowych. Czytaj dalej Kolejowe inwestycje na stacji w Choszcznie

Prace inwestycyjne w marcu na szlaku Dolice– Choszczno

Mamy wiosnę 25 marca 2021 roku trwają prace inwestycyjne w torze numer jeden na szlaku Dolice – Choszczno. Do wykonania ogółem jest jedenaście przepustów w pierwszym torze. Sześć przepustów w torze zostało już zalane betonem, dwa są w końcowym etapie zbrojenia a przy niektórych  trwa jeszcze  uzupełnianie betonu. Pozostaną jeszcze trzy przepusty, przy których nie zostały rozpoczęte żadne prace tylko wypompowywana jest ciągle woda i trwa osuszanie ziemi. To dobry zwiastun dla rychłego zakończenia tych prac, które może uda się wykonać do końca maja. Na całej długości szlaku wyrównywana jest skarpa a dolna jej część wykładana i wzmacniana jest betonowymi kratownicami. Czytaj dalej Prace inwestycyjne w marcu na szlaku Dolice– Choszczno

Ostatnie dni budynku na stacji Stary Klukom

W drugiej połowie marca 2021 roku zostanie rozebrany na stacji Stary Klukom  zabytkowy budynek, który użytkowany był jako poczekalnia dla podróżnych oraz do obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji przez dyżurnego ruchu. Obiekt wybudowano w 1848 roku dla obsługi jednotorowej linii kolejowej Szczecin – Poznań przez Niemców. Oddany do eksploatacji służył bez przerwy do dnia 29 września 2020 roku kiedy to o godz. 16:20 wyłączone zostały przekaźnikowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym na tej stacji. Obsługa tej stacji  dokonywana jest teraz przez nowe komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym LCS obsługiwane przez dyżurnego ruchu na stacji w Choszcznie. Oficjalnie stacja Stary Klukom przestała już pełnić rolę stacji w 2020 roku i stała się teraz przystankiem osobowym. Czytaj dalej Ostatnie dni budynku na stacji Stary Klukom

Stan prac inwestycyjnych w marcu na stacji w Choszcznie

Mamy połowę marca 2021roku a stan wykonanych prac inwestycyjnych na stacji w Choszcznie zmierza w dobrym kierunku. Na całym odcinku toru stacyjnego numer jeden w Choszcznie jest już ułożona i zagęszczona warstwa kruszywa, na którą pozostaje do nawiezienia  tłuczeń i będzie można układać  betonowe podkłady oraz szyny. Pozostaje jeszcze do załatwienia kilka przerw w nasypie w pierwszym torze w rejonach gdzie budowany  jest wiadukt wzdłuż ulicy Sienkiewicza,  podziemne przejście pod torami  przy peronie pierwszym oraz w miejscu tymczasowego przejścia przez tory na peron drugi. Wszystkie prace są bardzo zaawansowane i sukcesywnie będą oddawane co pozwoli na całkowite zakończenie prac w torze pierwszym. Czytaj dalej Stan prac inwestycyjnych w marcu na stacji w Choszcznie

Prace inwestycyjne na linii nr 410 na odcinku Drawno – Kalisz Pomorski

W maju 2019 roku rozpoczęły się prace inwestycyjne polegające na rewitalizacji linii kolejowej nr 410 Grotniki Drawskie – Choszczno na odcinku od stacji Drawno – Kalisza Pomorskiego. Wykonawcą prac inwestycyjnych jest firma Schweerbau. Do 28 lutego 2021 roku ułożony został nowy tor na odcinku Kalisz Pomorski – Drawno. Do wymiany pozostały jeszcze tylko trzy odcinki torów na przejazdach kolejowo- drogowych w miejscowościach  Drawno, Sieniawa oraz za jednostką wojskową jadąc w kierunku Dębska. Trwają końcowe prace przy zbieraniu i wywożeniu starego tłucznia zmieszanego z ziemią  na stacji w Drawnie. Pozostanie jeszcze do rozebrania i wymiany odcinek torów prowadzący ze stacji  Drawno na bocznicę wojskową. Na całym odcinku toru szlakowego  od Kalisza Pomorskiego do Kalisza Pomorskiego Miasto zostały  już wyładowane i rozciągnięte nowe długie szyny. Dobrze, że nieczynna i zamknięta linia kolejowa od 1996 roku powoli powraca do życia. Czytaj dalej Prace inwestycyjne na linii nr 410 na odcinku Drawno – Kalisz Pomorski

Prace inwestycyjne na linii nr 410 w Mirosławcu oraz na przyległych szlakach

W maju 2019 roku rozpoczęły się prace inwestycyjne mające reaktywowanie nieczynnej od 25 lat linii kolejowej nr 410 Grotniki Drawskie – Choszczno. Na stacji Mirosławiec do lutego 2021roku wykonane zostały takie prace jak: rozbiórka szyn w torze numer jeden oraz w torze za i wyładunkowym na całej długości  ładowni. Zdemontowane zostały wszystkie rozjazdy po obu stronach stacji oraz wywieziono zebrany stary tłuczeń zmieszany z ziemią. Wykonana została  kanalizacja służąca do odprowadzenia wody opadowej  z torowiska. Położona została geowłóknina , na którą nasypano  warstwę kruszywa oraz  tłucznia, które zostały odpowiednio zagęszczone. Na kawałku szlaku w kierunku Wierzchowa Pomorskiego zakończone zostały prace przy przebudowie, niektórych przepustów oraz w podobnym stanie przygotowane zostało torowisko do układania podkładów. Na odcinku Mirosławiec – Kalisz Pomorski Miasto częściowo rozebrany został stary tor oraz napowietrzna linia teletechniczna. Rozpoczęto już prace przy zbieraniu i wywożeniu starego tłucznia z nasypu kolejowego w kierunku Białego Zdroju. Czytaj dalej Prace inwestycyjne na linii nr 410 w Mirosławcu oraz na przyległych szlakach

Prace inwestycyjne na stacji Bierzwnik

Prace inwestycyjne na stacji kolejowej w Bierzwniku prowadzone są przez firmę STRABAG od 2020 roku. Do połowy lutego 2021 roku wykonawca robót na stacji ma już wykonane prace rozbiórkowe torów stacyjnych numer dwa i cztery łącznie z rozjazdami. Rozebrana  została cała stara sieć trakcyjna oraz stare bramki słupów trakcyjnych. Dokonano całego  palowania w nowych lokalizacjach pali do, których zamontowane zostały już nowe słupy połączone z bramkami  nad torami  od numeru  jeden aż do numeru cztery. Po parzystej stronie stacji ułożona została już prawie cała kanalizacja służąca głównie dla odprowadzenia wody deszczowej  z torowiska. Po zakończeniu na stacji  remontu torów budynek dworcowy zostanie rozebrany bo nie będzie już potrzebny dla prowadzenia ruchu pociągów.  Prowadzenie ruchu pociągów będzie za pomocą urządzeń komputerowych LCS ze stacji Stargard zdalnie. Budynek dworca to piękny obiekt, który ma swoją historię, którą mogą jeszcze pamiętać tylko pierwsi osadnicy przybyli tutaj po II wojnie światowej. Czytaj dalej Prace inwestycyjne na stacji Bierzwnik

W lutym zima nie wstrzymuje prac inwestycyjnych w Choszcznie

Pomimo zimowych utrudnień w miesiącu lutym 2021 roku na stacji kolejowej w Choszcznie prace inwestycyjne w torach numer jeden i trzy nie zostały zawieszone. Wykonawcy robót na pewno trochę wolniej niż wcześniej ale nadal wykonują swoje zadania. W rejonie stacji  układane są kable oraz rozpoczęto już wywóz ziemi z toru numer trzy. Przy przejściu podziemnym  odbywa się zakładanie kolejnych metalowych elementów szalunków  a wewnątrz nich  jest  montowane odpowiednie zbrojenie do wykonania wylewki. Ułożone zostały już nowe rozjazdy w torze numer jeden i trzy na osiedlu południowym na Betlejem. Sukcesywnie są przewożone oraz układane w  torze numer jeden kolejne rozjazdy tym razem od strony miejscowości  Stawin w kierunku stacji kolejowej Dolice. Czytaj dalej W lutym zima nie wstrzymuje prac inwestycyjnych w Choszcznie

Rozebrano najstarszą murowaną nastawnię w Choszcznie

W ostatnich dniach stycznia oraz w miesiącu lutym 2021 roku pracownicy firmy budowlanej  MAXBUD ze Stargardu prowadzili rozbiórkę ostatniej najstarszej murowanej nastawni w Choszcznie.  Nastawnia wybudowana była w 1847 roku przez Niemców i służyła dla potrzeb kolei do prowadzenia ruchu pociągów w dawnym  Arnswalde za pomocą mechanicznych urządzeń nastawczych dla dwóch jednotorowych linii kolejowych do 24 lutego 1945 roku. Po II wojnie światowej w czerwcu 1945 roku stacja kolejowa i nastawnia została przejęta od Rosjan przez polskich kolejarzy i już we wrześniu  uruchomiono w Choszcznie rozkładowy  ruch pociągów.  W grudniu 1948 roku kolejarze zakończyli budowę drugiego  toru  na linii kolejowej nr 351 Szczecin – Poznań, która stała się linią dwutorową a była też jednotorowa linia nr 410 prowadząca do Barlinka, która obsługiwana była przez urządzenia mechaniczne z tej nastawni do końca czerwca 1987roku.  Po oddaniu nowoczesnej jedno- okręgowej wysokiej nastawni blaszanej oraz wymiany wysłużonych mechanicznych urządzeń na przekaźnikowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym w  Choszcznie nastawnia wykonawcza dla służby ruchu stała się zbędna. Czytaj dalej Rozebrano najstarszą murowaną nastawnię w Choszcznie