Archiwum kategorii: Kolejowe Ciekawostki

Zabytkowy kształtowy semafor z Choszczna przewieziony do Koplina

W dniu 28 września 2022 roku pozyskany od  PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie w marcu bieżącego roku przez stowarzyszenie semafor kształtowy oraz tarcza ostrzegawcza przechowywane przez pół roku w  firmie MALMS przy ulicy Fabrycznej z Choszczna zostały przewiezione samochodem ciężarowym do Koplina. Brak zgody Urzędu Miasta i Gminy Choszczno na składowanie oraz wykonywanie jakichkolwiek prac na udostępnionym dla naszego stowarzyszenia od dnia 3 grudnia 2018 roku placu przy wieży ciśnień w Choszcznie zmusił nas do wywiezienia ich na wieś. Semafor odzyska swój wygląd właśnie w Koplinie dzięki uprzejmości naszego kolegi Piotra, który udostępnił nam do tego celu swoje podwórko. Bardzo dziękujemy za pomoc w transporcie semafora i tarczy ostrzegawczej dla firmy Centrum Budowlane EL-POM z Choszczna. W Ińsku Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych Semafor założone zostało w 2018 roku i tam gminni urzędnicy z Ińska napisali wspólny projekt ze stowarzyszeniem i otrzymali na ten cel środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Czytaj dalej Zabytkowy kształtowy semafor z Choszczna przewieziony do Koplina

Przebudowa stacji Dolice zbliża się do ukończenia

Pod koniec września 2022roku prace inwestycyjne na stacji kolejowej w Dolicach w torze numer dwa są prawie na ukończeniu. Trwają ostatnie prace przy budowie jednokrawędziowego peronu numer dwa. Obecnie połowa powierzchni peronu drugiego patrząc od budynku dworca kolejowego w kierunku przejazdu kolejowo- drogowego jest już całkowicie ułożona. Dla podróżnych na peronie wybudowane zostały zadaszone dwie małe wiaty gdzie będą mogli się schronić przed wiatrem i deszczem w oczekiwaniu na przyjazd pociągu. Ułożony został nowy tor stacyjny numer dwa razem z rozjazdami od strony stacji Choszczno i Kolin. Cały tor wraz z rozjazdami został odpowiednio obsypany tłuczniem a wszystko zostało właściwie podbite specjalnymi do tego celu maszynami torowymi. Czytaj dalej Przebudowa stacji Dolice zbliża się do ukończenia

Wrześniowy rozładunek nawozu na torach ogólnych w Choszcznie

W dniu 22 września 2022 roku na torach wyładunkowych w Choszcznie odbywał się wyładunek workowanego nawozu załadowanego do 15 wagonów platform. Przewoźnikiem tej przesyłki było PKP CARGO  S.A., które dokonało podstawienia tych wagonów na choszczeńskie tory nr 44 i 46. Do przewozu ładunku użyto specjalnych wagonów platform z przesuwnymi ścianami, które zabezpieczały cały ładunek przed jego zamoknięciem. Ładunek nawozu w wagonach załadowany był piętrowo a każdy worek z nawozem waży 500 kg. Rozładunku wagonów dokonywała wynajęta firma z Dolnego Śląska. Nawóz z wagonów przeładowano sztaplarką na samochody ciężarowe, które przewoziły go bezpośrednio do odbiorcy pod Stargardem. Na odcinku Krzyż – Szczecin Dąbie obecnie tylko jeszcze w Choszcznie można dokonywać wyładunków towarów z wagonów towarowych. Czytaj dalej Wrześniowy rozładunek nawozu na torach ogólnych w Choszcznie

Inwestycyjne niedoróbki na stacji i peronach w Choszcznie

Pierwszego września 2019 roku rozpoczęto inwestycję na stacji kolejowej w Choszcznie, która do dnia 09 września 2022 roku nadal nie jest całkowicie odebrana przez Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie. Zaplanowana inwestycja miała być zakończona całkowicie 30 czerwca 2021 roku jednak tak się nie stało.  Nadal wielu podwykonawców prowadzi prace poprawkowe aby usuwać wykazane usterki przez pracowników PKP PLK. Minęły już trzy pełne lata a usterki nie zostały jeszcze usunięte co źle świadczy o firmach, które wykonywały prace dla PKP PLK. Nasze stowarzyszenie również pomaga w ujawnianiu drobnych usterek zauważonych na peronach numer jeden i dwa. Wykonane ścieżki dla osób niewidomych miejscami są krzywe i nierówne przez złe ułożeniem płytek co powoduje niezgodność rowków ścieżek. Na peronie pierwszym pierwszego filaru słupa wiaty w dolnej części odstają blachy, które nie są przykręcone. W górnej części pomiędzy wszystkimi filarami na obu peronach brakuje wkrętów do przykręcenia osłon oświetlania LED. Czytaj dalej Inwestycyjne niedoróbki na stacji i peronach w Choszcznie

Sierpniowe wyładunki wagonów w Choszcznie

W drugiej połowie sierpnia 2022 roku na torach wyładunkowych nr 44 i 46 na stacji kolejowej w Choszcznie zostały wyładowane dwa składy pociągów towarowych. Pierwszy pociąg podstawiono w dniu 22 sierpnia przez przewoźnika PKP CARGO S.A. a były to wagony cysterny z płynnym nawozem oraz kilka wagonów platform oraz węglarek z nawozami workowanymi o wadze 500 kg dla SKR Strzelce Krajeńskie, które mają swoją bazę w Choszcznie na terenie dawnego GS Choszczno. Firma ‘’SKR Strzelce Krajeńskie’’ dokonała dodatkowego zakupu terenu od GS Choszczno oraz budynku magazynowego w Choszcznie i planuje dalszą inwestycję i kolejny raz powiększa swoją bazę magazynową. To dobry znak dla naszej stacji w Choszcznie ponieważ firma zwiększy liczbę sprowadzanych wagonów z nawozami do Choszczna. Czytaj dalej Sierpniowe wyładunki wagonów w Choszcznie

Wyładunki wagonów są dowodem, że remont placu ładowni w Choszcznie jest potrzebny

W dniach 05 i 06 lipca 2022r na ładowni w Choszcznie przewoźnik PKP CARGO S.A. dokonywał podstawienia ładownego wahadła wagonów węglarek z kruszywem pod wyładunek dla odbiorcy, które posłuży do remontu dróg. Na ładowni w Choszcznie kilka razy w każdym miesiącu można oglądać wyładunki wagonów z różnymi rodzajami wagonów. Choszczeńska ładownia obsługuje klientów z naszego powiatu oraz z sąsiednich gmin i powiatów w promieniu nawet do 70 km. W trakcie remontu naszej stacji uszkodzona została krawędź placu ładunkowego oraz powierzchnia asfaltowa. Wymieniony tor ładunkowy nr 44 został odsunięty powyżej 70 cm od krawędzi ładowni z powodu wybudowania wejścia do tunelu i pochylni do podziemnego przejścia dla podróżnych pod torami. Czytaj dalej Wyładunki wagonów są dowodem, że remont placu ładowni w Choszcznie jest potrzebny

Wysoki standard kolejowej infrastruktury godny pożałowania na stacji w Choszcznie

Od pierwszego września 2019 roku do drugiej połowy czerwca 2022 roku na stacji kolejowej w Choszcznie prowadzone były prace inwestycyjne mające na celu podniesienie bezpieczeństwa w prowadzeniu ruchu pociągów. Wszystkie prace pomimo rocznego opóźnienia dobiegają powoli do upragnionego końca inwestycji i w niedługim czasie zostanie dokonany końcowy ich odbiór. Nie wiadomo czy jest powód do wielkiej radości z tego powodu czy do śmiechu. Podczas przebudowy stacji nie zaplanowano ważnych elementów infrastruktury kolejowej do przebudowy a biorącej udział w prowadzeniu ruchu pociągów na naszej stacji. Obecnie cała prawa strona stacji jest zamknięta o czym świadczą ustawione tarcze zakazujące wjazdu na tory. Nie został wymieniony na nowy jedyny pozostawiony tor główny dodatkowy nr 8. Zlikwidowano nam tor nr 4 na rzecz budowy szerokiego peronu nr 2 bez wind i dla kogo taki peron ma służyć skoro wybudowano go bez potrzebnych udogodnień. Pozostawiono nie wymieniony zelektryfikowany tor trakcyjny nr 10 w bardzo złym stanie technicznym z odciętymi co kawałek wyeksploatowanymi rozjazdami na bardzo długim odcinku w środkowej jego części. Boczne tory od nr 12 do numeru 22 również nie mogą służyć nawet na odstawianie wyłączonych i uszkodzonych wagonów lub środków trakcyjnych na postój typu ezt lub lokomotyw. Czytaj dalej Wysoki standard kolejowej infrastruktury godny pożałowania na stacji w Choszcznie

Pociągi i tabor na stacji w Choszcznie

W drugiej połowie marca 2022 roku do pierwszej połowy maja 2022 roku na stacji w Choszcznie można było zauważyć różnego rodzaju przejazdy drezyn oraz pociągów służbowych PKP PLK wykonujących codzienną swoją pracę dla zapewnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu ruchu pociągów. Przez dwa miesiące na stacji w Choszcznie w różnych miejscach wielu przewoźników kolejowych wykonywało manewry swoimi wagonami na naszej stacji w celu podstawiania ich pod wyładunek na tory ogólne. Na torach głównych dodatkowych stały składy pociągów towarowych oczekujących na swoją kolejkę w celu możliwości kontynuowania dalszej jazdy swojego pociągu.  Na torze głównym dodatkowym numer trzy dokonywane także były wystawiania i formowania składów pociągów towarowych do odjazdu. Przez stację przejeżdżały też pociągi pasażerskie Spółki PKP INTERCITY oraz POLREGIO Sp. z o.o. To tylko wycinek uchwyconych, niektórych jazd pociągów w różnych dniach i godzinach na naszej stacji. Czytaj dalej Pociągi i tabor na stacji w Choszcznie

Trwają wykończeniowe prace w Choszcznie zmierzające do odbioru inwestycji prowadzonej przez Colas Rail

W kwietniu oraz maju 2022 roku na stacji w Choszcznie prowadzone są w różnych miejscach prace wykończeniowe zmierzające do końcowego odbioru całej inwestycji kolejowej, która rozpoczęła się pierwszego września 2019 roku. Pod koniec kwietnia zakończone zostały wszystkie prace w przejściu podziemnym  oraz  na zewnątrz tunelu na obydwu peronach. Ukończone zostały też prace przy pochylni dla osób niepełnosprawnych  prowadzącej  z budynku dworcowego na peron pierwszy przez firmę MAXBUD ze Stargardu. Obecnie prace prowadzone są głównie przy wyrównywaniu skarpy wzdłuż ulicy Kolejowej oraz dokonywaniu poprawek i wykazanych drobnych nieprawidłowości przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Od przejazdu kolejowo-drogowego w kierunku semafora wjazdowego od strony  stacji Drawno uzupełniono część tłucznia przy ławie torowiska przy torze nr 3 należącym do linii nr 410. Do zakończenia pozostał jeszcze mały odcinek budowanego ogrodzenia obok budynku działki drogowej oraz w rejonie przy wieży ciśnień. Czytaj dalej Trwają wykończeniowe prace w Choszcznie zmierzające do odbioru inwestycji prowadzonej przez Colas Rail

Załadunki drewna na torach ogólnych w Choszcznie

W ostatnich dniach kwietnia oraz na początku maja na stacji w Choszcznie rozpoczęto zwożenia i układanie drewna do załadunku wagonów na naszej ładowni. Wagony węglarki pod załadunek  drewna zostały podstawione w dniu 30 kwietnia 2022 roku spalinową lokomotywą  SM31-111 przez przewoźnika skpL na tory nr 44 i 46 po obu stronach ładowni. Pierwszy skład pociągu z załadowanym  drewnem odjechał z Choszczna drugiego maja. Po zabraniu ładownych wagonów natychmiast dokonano podstawienia kolejnej grupy próżnych wagonów pod kolejny załadunek drewna. W trakcie trwania przebudowy stacji oraz linii kolejowej nr 351 na odcinku od Krzyża do Szczecina Dąbie likwidowane są sukcesywnie wszystkie ładownie i tory ogólne na małych stacjach służące dawniej do załadunków i wyładunków wagonów towarowych. Stacja Choszczno to jedyna zachowana taka stacja z tak długim frontem ładunkowym jaka pozostała jeszcze do obsługi ruchu towarowego. Na naszych choszczeńskich torach prowadzone są często wyładunki  wagonów cystern z płynnym nawozem oraz wagony z nawozami workowanymi. Czytaj dalej Załadunki drewna na torach ogólnych w Choszcznie