Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Zmiany w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej „Semafora”

W dniu 24.03.2017r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Członków Choszczeńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei „Semafor”. Po wyborach na kolejną kadencję 4 lat do Zarządu wybrano: Zdzisław Górski-Prezes, Tadeusz Januszkiewicz-Wiceprezes, Lech Zieliński-Sekretarz, Krystyna Rosiak-Skarbnik, Janusz Skwirut- Członek Zarządu. Do składu Komisji Rewizyjnej jako organu nadzoru wybrano: Adam Rabikowski, Jan Nizio, Mirosław Miłaszewski. Czytaj dalej Zmiany w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej „Semafora”

Pomnik techniki dla Choszczna

Członkowie stowarzyszenia zadecydowali o zbieraniu funduszy na zakup parowozu i ustawieniu go na terenie naszej stacji. Każdy może mieć swój mały udział w tej szczytnej inicjatywie. Wpłaty można dokonać osobiście lub przelewem w banku BGŻ PNB PARIBAS S.A. Oddział Choszczno ul. Chrobrego 8b na Choszczeńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei „Semafor’’ na konto nr: 45 2030 0045 1110 0000 0267 7950. Przy dokonywaniu takich wpłat należy zamieścić zapis „darowizna na działalność statutową Choszczeńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei „Semafor” (parowóz)”. Za zrozumienie i finansową pomoc będziemy wdzięczni. Lista darczyńców zostanie wpisana do Księgi Pamiątkowej ChSMK.

Zdzisław Górski

Życzenia Wesołych Świąt

zyczenia-zdzislaw-2016

Remont holu dworcowego w Choszcznie

W dniu 23 listopada rusza remont holu dworcowego w Choszcznie. Prace remontowe potrwają ponad dwa miesiące. Na czas remontu kasa biletowa została przeniesiona do czołowej części budynku. Wejście do kasy biletowej znajduje się od strony peronu pierwszego obok kładki służącej do przejścia na peron drugi. W holu dworca zostaną pobudowane toalety służące dla podróżnych. Czytaj dalej Remont holu dworcowego w Choszcznie

Roboty torowe na linii 410 Grotniki Drawskie – Choszczno

Dnia 16.08.2016r w Choszcznie odbyło się spotkanie robocze Choszczeńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei „Semafor” z przedstawicielami Społecznego Komitetu Reaktywacji odcinka linii kolejowej nr 410 Złocieniec – Kalisz Pomorski – Choszczno. Na spotkaniu omówiono dotychczasowe posunięcia w sprawie przywrócenia ruchu kolejowego na zawieszonym odcinku linii kolejowej. Do tej pory zebrano spory materiał, którym się strony podzieliły aby dalej sukcesywnie walczyć w obronie tej linii i przywróceniu na niej ruchu kolejowego. Następnie udaliśmy się  na szlak Drawno – Kalisz Pomorski aby na gruncie zobaczyć trwające tam roboty torowe. Czytaj dalej Roboty torowe na linii 410 Grotniki Drawskie – Choszczno

Tory kolejowe w Kiełpinie

Kiełpino to wieś licząca około 200 mieszkańców, która korzystała jeszcze 20 lat temu z połączenia kolejowego położona jest przy linii kolejowej nr 410 pomiędzy Drawnem a Choszcznem. Z tej stacyjki korzystali z odległej o 6 km mieszkańcy Brzezin. W okresie jesiennym na tej stacyjce wysiadało mnóstwo grzybiarzy, którzy kierowali się do lasu w kierunku Brzezin. Po udanych zbiorach wracali do domu pociągiem w kierunku Choszczna. Stan infrastruktury kolejowej stwarza możliwość do jej ponownego odtworzenia. Należy zapytać mieszkańców czy są zainteresowani przywróceniem transportu kolejowego w swoich miejscowościach. Jestem przekonany, że większość wypowie się za jej powrotem. Dużą rolę w tych wsiach mają sołtysi, którzy powinni zwołać zebrania mieszkańców i sporządzić imienne listy osób zainteresowanych powrotem kolei. Czytaj dalej Tory kolejowe w Kiełpinie

Apel w sprawie przyszłości stacji kolejowej w Choszcznie do mieszkańców Choszczna i powiatu

Stacja Choszczno od 01 stycznia 2011 roku nie ma już zwierzchników kolejowych, którzy mogliby mieć cokolwiek do powiedzenia w sprawie naszej stacji. Po zamknięciu linii bocznych oraz rozebraniu odcinka linii kolejowej do Barlinka nasza stacja przestała być węzłem kolejowym. Istnieje możliwość przywrócenia węzła kolejowego w Choszcznie pod warunkiem wspierania tej inicjatywy przez samorządy, firmy, organizacje i wszystkich mieszkańców powiatu. Nie bądźmy obojętni na ten apel bo władzy o to chodzi. Fundacja Pro Kolej złożyła 07 kwietnia 2016 roku  wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o ujęcie linii kolejowej nr 410 na odcinku Choszczno – Złocieniec (dł. 82 km) w wykazie linii na przywrócenie przejezdności. Czytaj dalej Apel w sprawie przyszłości stacji kolejowej w Choszcznie do mieszkańców Choszczna i powiatu

CCI28022015