Wszystkie wpisy, których autorem jest Zdzisław Górski

W zimowej szacie inwestycje torowe w Choszcznie

Po kolejnych nocnych opadach śniegu w dniu 14 stycznia 2021 roku stacja kolejowa w Choszcznie pokryta jest białym puszystym śniegiem. Mimo zimowej scenerii w różnych miejscach prowadzone są prace inwestycyjne przez kilku wykonawców robót. Na peronie pierwszym wyrasta brakująca część tunelu do przejścia podziemnego pod torami. Na górnej części wiaty peronowej na peronie drugim również trwają prace wykończeniowe. Rozebrany został  na całym odcinku tor główny dodatkowy numer trzy.  W rejonie stacji prowadzone są prace przy dwóch przepustach pod torami  w torze numer jeden w ciągu ulicy Sienkiewicza oraz w torze numer jeden i trzy przy ulicy Kolejowej. Czytaj dalej W zimowej szacie inwestycje torowe w Choszcznie

Życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 2020r

Rozpoczęto budowę odwodnienia toru pierwszego w Choszcznie

W dniu 14 grudnia 2020 roku rozpoczęto prace przy układaniu  odwodnienia pomiędzy torem  numer jeden  a torem numer dwa w środkowym rejonie stacji Choszczno. Na górnej części konstrukcji wiaty peronowej na peronie drugim trwają ostatnie prace wykończeniowe poszycia dachowego. Na torach  wyładunkowych numer 44 i 46 trwają wyładunki  z wagonów cystern płynnego nawozu zamówionego przez odbiorcę Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Handlowe „SKR’’ Strzelce Krajeńskie. Czytaj dalej Rozpoczęto budowę odwodnienia toru pierwszego w Choszcznie

Grudniowe prace inwestycyjne w torze jeden w Choszcznie

W  pierwszej połowie grudniu 2020 roku prowadzone prace w torze numer jeden w Choszcznie codziennie zmieniają obraz wykonywanych robót. Sukcesywnie są zwożone i składowane w różnych miejscach materiały potrzebne do wykonywania inwestycji. Na placu obok wieży ciśnień złożono krawężniki , kręgi, zbrojenia  oraz materiały sypkie potrzebne do budowy nowego peronu numer jeden.  Przy torze numer pięć wykonane zostały wykopy i zakładane są szalunki potrzebnych do wylania ławy fundamentowej, na której zostaną układane krawężniki peronowe. Od miejscowości Gostyczyn aż do Osiedla Południowego zwanego Betlejem zebrano i wywieziono stary tłuczeń oraz wykonano wykop. Czytaj dalej Grudniowe prace inwestycyjne w torze jeden w Choszcznie

Stacja Białowieża Towarowa

Do Puszczy Białowieskiej dochodzi linia kolejowa nr 52 Hajnówka – Białowieża Towarowa położona w km- 47,310. Otwarcie tej linii miało miejsce w 1897 roku a zamknięto ją  dla ruchu pasażerskiego w 1994 roku. Od tej stacji odchodzi druga linia kolejowa nr 451 Białowieża Towarowa – Białowieża Pałac otwarta w 1916 roku a prowadzenie ruchu pasażerskiego zakończono w 1994 roku. Obie te stacja  całkowicie zamknięto w 2000 roku. W samym sercu pięknej puszczy jest teraz hotel z carskimi apartamentami przypominający dawne czasy minionej epoki. W tym niezwykłym miejscu znajduje się drewniany budynek dworcowy wybudowany w 1903 roku specjalnie dla cara Mikołaja II. Czytaj dalej Stacja Białowieża Towarowa

Trwają rozbiórkowe prace toru i peronu na stacji Choszczno

Na przełomie miesiąca października i listopada 2020 roku prace rozbiórkowe na stacji w Choszcznie prowadzone były w kilku miejscach jednocześnie rozciągnięte na długości całej naszej stacji. Każdy z wykonawców wykonywał swoją pracę aby nie utrudniać innemu w wykonywaniu przydzielonych mu  zadań.  W taki sposób na dzień dzisiejszy mamy już zdemontowaną całą sieć trakcyjną nad torami numer jeden i trzy. Rozebrany jest cały tor stacyjny numer jeden  oraz wywiezione zostały podkłady. Częściowo został też zebrany i wywieziony stary tłuczeń .Trwają już końcowe prace rozbiórkowe nawierzchni peronu numer jeden łącznie z  krawężnikami peronowymi. Trwają przygotowania do prowadzenia wykopu do tunelu pod torem numer jeden. Czytaj dalej Trwają rozbiórkowe prace toru i peronu na stacji Choszczno

Wyładunek kruszywa dla utwardzenia drogi w Choszcznie

W dniu 08 listopada 2020 roku do Choszczna przyjechał skład 36 wagonów węglarek z kruszywem , który został podstawiony na tory ogólne nr 44 i 46 pod wyładunek. Jest to jeden z pierwszych składów i nie ostatni jaki przyjechał i został rozładowany na placu wyładunkowym na naszej stacji. Przywiezione kruszywo przez kolejowego przewoźnika „Dolata” zostanie użyte przez wykonawcę robót Colas  Rail do utwardzenia drogi od przejazdu kolejowego kategorii „D” w km- 141,593 przy linii nr 410 od miejscowości Gostyczyn wzdłuż toru numer jeden.  Utrudniony jest też wjazd na kolejową ładownię na naszej stacji od ulicy 1 Armii Wojska Polskiego ponieważ ma zniszczoną nawierzchnię drogi oraz część placu, na którym  obecnie zastępczo ułożone zostały  betonowe płyty. Czytaj dalej Wyładunek kruszywa dla utwardzenia drogi w Choszcznie

Drugi peron w Choszcznie oddany do eksploatacji a prace wciąż trwają

Na  nowym peronie numer dwa w Choszcznie  w dniu 09 listopada 2020 roku  nadal prowadzone są  prace wykończeniowe przy nawierzchni peronowej gdzie piaskiem uzupełniane są fugi pomiędzy płytkami. Ustawione zostały już wszystkie gablotki na rozkłady jazdy oraz  tablice z oznaczeniami numerów torów i peronów.  Wyznaczone i zamontowane zostały  nazwy sektorów od A do E na 300 metrowej długości peronu, w których zatrzymywały się będą odpowiednie numery wagonów pasażerskich. Czytaj dalej Drugi peron w Choszcznie oddany do eksploatacji a prace wciąż trwają

Stacja Dobiegniew przed remontem torów

W ciepły popołudniowy dzień 05 listopada 2020 roku kolejowa stacja Dobiegniew jest jeszcze przed remontem torów i świetnie się prezentuje w słońcu. Do tej pory na stacji w Dobiegniewie w żaden sposób nie można było zobaczyć dwóch pociągów pasażerskich stojących w peronach przy torze numer jeden i dwa jednocześnie. Taka sytuacja wystąpiła z powodu trwających już inwestycyjnych prac w torach szlakowych numer jeden  Dobiegniew- Podlesiec  i  Dobiegniew- Bierzwnik.  Krzyżują się tu pociągi pasażerskie tak samo jak dawniej kiedy  kolejowa linia była jednotorową zanim został zbudowany drugi tor w latach pięćdziesiątych minionego stulecia. Na ładowni widać hałdy złożonego kruszywa oraz tłucznia potrzebnego do prowadzenia robót. Czytaj dalej Stacja Dobiegniew przed remontem torów

Pierwszy wyładunek wagonów po remoncie torów w Choszcznie

Po rozpoczęciu inwestycji kolejowej na stacji w Choszcznie w 2019 roku wyładunki wagonów na torach ogólnych nr 44 i 46 zostały zawieszone. Na czas remontu torów na choszczeńskiej stacji  zastępczo wyznaczony  został odcinek toru szlakowego na linii kolejowej nr 410 Grotniki Drawskie – Choszczno prowadzący z Choszczna w kierunku miejscowości Gostyczyn.  Po oddaniu części torów po remoncie 29 września 2020 roku pierwszy skład wagonów z nawozem płynnym został podstawiony już pod wyładunek w dniu 26 października na tory ogólne. Odbiorca wagonów Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Handlowe „SKR’’ Strzelce Krajeńskie ma w Choszcznie swoją stałą bazę. Szkoda tylko, że po remoncie front ładunkowy na stacji w Choszcznie został skrócony a wszystko za sprawą wybudowanego przejścia podziemnego pod torami  i wybudowanymi do nich pochylniami dla osób niepełnosprawnych, które zajmują dużo miejsca. Czytaj dalej Pierwszy wyładunek wagonów po remoncie torów w Choszcznie