Tory kolejowe w Kiełpinie

Kiełpino to wieś licząca około 200 mieszkańców, która korzystała jeszcze 20 lat temu z połączenia kolejowego położona jest przy linii kolejowej nr 410 pomiędzy Drawnem a Choszcznem. Z tej stacyjki korzystali z odległej o 6 km mieszkańcy Brzezin. W okresie jesiennym na tej stacyjce wysiadało mnóstwo grzybiarzy, którzy kierowali się do lasu w kierunku Brzezin. Po udanych zbiorach wracali do domu pociągiem w kierunku Choszczna. Stan infrastruktury kolejowej stwarza możliwość do jej ponownego odtworzenia. Należy zapytać mieszkańców czy są zainteresowani przywróceniem transportu kolejowego w swoich miejscowościach. Jestem przekonany, że większość wypowie się za jej powrotem. Dużą rolę w tych wsiach mają sołtysi, którzy powinni zwołać zebrania mieszkańców i sporządzić imienne listy osób zainteresowanych powrotem kolei. Sporządzone listy należy przekazać do gminy z żądaniem sporządzenia wniosku do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wznowienie połączeń kolejowych. Obowiązkiem ustawowym każdego wojewody jest zapewnienie bezpośredniego połączenia mieszkańcom miasteczek i wsi z województwem. Takim odpowiednim połączeniem bezpośrednim może być tylko kolej, która nawet w niekorzystnych warunkach zimową porą kiedy są zaspy lub gołoledź zawsze kursuje w przeciwieństwie do transportu drogowego jak PKS. Obecnie wprowadzone szynobusy na tory kolejowe są tańsze w eksploatacji niż poprzednio kiedy lokomotywy spalinowe prowadziły wagony osobowe. Jeżeli jesteś za wznowieniem połączeń kolejowych w swojej miejscowości lub swojej okolicy nie bądź obojętny i udziel swego poparcia.

Zdzisław Górski

DSC_0956 DSC_0957 DSC_0958 DSC_0959 DSC_0960 DSC_0961 DSC_0963 DSC_0964 DSC_0965 DSC_0966 DSC_0967 DSC_0968 DSC_0969 DSC_0970 DSC_0971 DSC_0972 DSC_0973 DSC_0974 DSC_0975 DSC_0977 DSC_0978 DSC_0979 DSC_0980 DSC_0981 DSC_0982 DSC_0983 DSC_0984 DSC_0985 DSC_0986 DSC_0987 DSC_0988 DSC_0989 DSC_0990 DSC_0991 DSC_0993 DSC_0994

Komentarze

komentarze