Szansa powrotu pociągów na linii z Choszczna do Drawna

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa skierowało do konsultacji społecznych projekt dotyczący Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Otworzyło to szansę dyskusji nad przywróceniem ruchu pociągów zamkniętego odcinka linii kolejowej nr 410 na odcinku Choszczno – Drawno. Korzyści jakie otrzymałoby nasze miasto z tytułu powrotu Choszczna do stacji węzłowej jest wiele. Dlatego gorąco apelujemy o wsparcie przedsięwzięcia i bezpośredni w nim udział.  Wystarczy tylko pobrać załączony poniżej formularz, wypełnić na pierwszej stronie oraz odesłać drogą elektroniczną lub pocztową.  Powodzenie zależy w dużej mierze od ilości wypełnionych i wysłanych formularzy. Żadna gmina, stowarzyszenie, społeczny komitet obrony linii kolejowej czy  instytucja działająca w pojedynkę nie sprosta wymogom stawianym przez rząd. Każdy wysłany formularz to poparcie słusznej inicjatywy, która będzie służyć społeczeństwu i przyszłym pokoleniom.

Zdzisław Górski

Formularz: 07062016_Formularz-KPK-konsultacje społeczne

Wypełniony formularz należy przesłać na adres poczty elektronicznej kpk@mib.gov.pl w formie załącznika a w tytule wiadomości wpisać „Konsultacje uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku”. Formularz można również wydrukować i przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Departament Kolejnictwa
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Termin nadsyłania formularzy upływa w dniu 02.09.2016.

Inicjatywa ze strony miasta Drawna: http://www.drawno.pl/aktualnosci/pokaz/1416.dhtml
Wgląd do projektu KPK: KPK_20160713

Komentarze

komentarze