Ułożono drugą krawędź peronową w Choszcznie przy peronie pierwszym

W drugiej połowie czerwca 2021 roku w Choszcznie zakończono prace przy układaniu drugiej krawędzi peronowej przy peronie pierwszym obok toru piątego.  Wszystkie ułożone betonowe elementy krawędzi peronowych zostały już zabezpieczone masą bitumiczną. Uzupełnione zostały brakujące studzienki kanalizacyjne, odcinki kanalizacji oraz studzienki kablowe i rury dla instalacji kablowych. Do wykonania pozostaje teraz wypełnienie brakującej części peronu żwirem pomiędzy dwiema krawędziami peronowymi na całym odcinku długości toru piątego. Powoli zamyka się zarys  peronu  pierwszego i zaczyna być widoczny cały właściwy jego obwód. W niedługim czasie rozpocznie się układanie zewnętrznych krawędzi płyt peronowych oraz odbudowa ostatniego odcinka  toru piątego. Szkoda tylko, że w dalszym ciągu nie można dojść do porozumienia z Ministerstwem w Departamencie Kolejnictwa w Warszawie w sprawie rewitalizacji brakującego odcinka linii kolejowej nr 410 na odcinku Choszczno – Drawno. Nasze stowarzyszenie w dalszym ciągu prowadzi negocjację w tej sprawie i oczekuje obecnie na kolejną pisemną odpowiedź.  Wszystkie w tej sprawie skierowane przez  naszą organizację społeczną  pisma przez ostatnie kilka lat zawsze były odmowne. Ciekawe czy w dalszym ciągu zajmowane stanowisko przez Ministerstwo Infrastruktury dalej będzie takie same.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze