Stan prac inwestycyjnych w maju na stacji Dolice.

Prowadzona inwestycja w torach numer jeden i trzy na stacji w Dolicach zbliża się coraz bliżej do końca o czym mogą świadczyć wykonane tam prace. Wyremontowanych  torów do eksploatacji nie uda się oddać w czerwcu  2021 roku przed wejściem letniego rozkładu jazdy pociągów. Do wykonania  pozostała jeszcze pochylnia oraz droga dojścia na  peron  numer jeden. Na peronie prowadzone są prace wykończeniowe przy zabudowie wiaty peronowej z blachy z obu jej stron. Pozostaną do wykonania  prace przy podłączeniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym i dopiero wtedy będzie można prowadzić ruch pociągów po nowych torach i korzystać z nowego wygodnego peronu. Na  stacji Dolice warto zwrócić uwagę na  obiekty kolejowe jak nastawnia „SKP” znajdująca się obok przejazdu kolejowo-drogowego, która ma ciekawy oraz niepowtarzalny wygląd i pochodzi z 1848 roku. Bryła budynku dworca jest również ciekawym obiektem zwłaszcza jego zewnętrzna fasada od strony wsi. Niektóre obiekty od dawna nie są już  użytkowane przez PKP i wkrótce zostaną rozebrane a szkoda bo to kawał kolejowej historii. Stacja Dolice na przebudowie trochę zyskała głównie na dwu-krawędziowym nowym wygodniejszym peronie z wiatą peronową, której wcześniej nie posiadała.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze