Jak wyglądają prace w Choszcznie przy budowie peronu pierwszego

Na dzień 31 maja 2021 roku prace inwestycyjne w Choszcznie trochę przyspieszyły. W większości zakończone zostały prace przy wypełnieniu wewnętrznej powierzchni peronowej żwirem. Położone zostały  wszystkie rury oraz studzienki  kanalizacyjne i kablowe w  peronie. Rozpoczęty został już  montaż głównych filarów do wylanych wcześniej solidnych betonowych podstaw dla budowy szkieletu wiaty peronowej.  Wywieziona została zmieszana  stara ziemia z całej długości rozebranego piątego toru i nawieziona jest  pierwsza warstwa oczyszczonego tłucznia. Przywiezione zostały płyty , które zostaną położone na zewnętrznej krawędzi peronu. Ułożony został częściowo odcinek nowego toru numer jeden  przy wybudowanej krawędzi peronowej. Obok wejścia  do przejścia podziemnego od strony toru wylano brakujący odcinek fundamentu pod krawędzie peronowe.  Z prawej strony trwają  ostatnie prace przy pochylni dla osób niepełnosprawnych. Wszystko to zaczyna dopiero teraz nabierać jakiegoś kształtu oraz od dawna oczekiwanego normalnego wyglądu.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze