Prace budowlane w przejściu podziemnym na stacji w Choszcznie

Mamy 3 maja 2021 roku a nadal prowadzone są prace pod torami w przejściu podziemnym na stacji Choszczno.  Trwa już  budowa ostatniej pochylni wyjazdowej z tunelu na peron pierwszy. W sumie to już drugi rok prowadzenia prac  przy przejściu podziemnym, które rozpoczęto we wrześniu 2019 roku na stacji w Choszcznie. Wewnątrz tunelu wyrównywany jest sufit oraz wykładane są ściany  kamiennymi płytami.  Wiele z tych prac już zrobiono ale to spory metraż do wyłożenia całości i pewnie jeszcze długo potrwa. Od strony ulicy I Armii Wojska Polskiego rozpoczęto prace przy budowie chodnika oraz łagodnego zjazdu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych prowadzącego do tunelu. Czytaj dalej Prace budowlane w przejściu podziemnym na stacji w Choszcznie

Prace budowlane przy wiacie na peronie drugim w Choszcznie.

W dniu 01 kwietnia 2021 roku wznowione zostały prace przy wybudowanej wiacie peronowej na peronie numer dwa w Choszcznie. Prace rozpoczęto od zabudowy głównych filarów utrzymujących całą konstrukcję zadaszenia wiaty peronowej. W środkowej części wiaty montowane są korytka , w których schowane zostaną wszelkie okablowania potrzebne do podłączenia w późniejszym terminie urządzeń infrastruktury pasażerskiej. Pod wiatą zakładane są blachy, które zakryją całą konstrukcję utrzymującą dach. Trwająca zabudowa wiaty jest już za półmetkiem a do zakończenia  pozostał tylko jej niewielkiej długości   odcinek. Czytaj dalej Prace budowlane przy wiacie na peronie drugim w Choszcznie.

Nominacja Kapituły Redakcji „Głosu Szczecińskiego” Osobowość Roku 2020

Szanowni Państwo,

Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność  za nominowanie mnie do tytułu Osobowość  Roku 2020 przez Kapitułę Redakcji „Głosu Szczecińskiego” jako Prezes Choszczeńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei „Semafor’’. Jestem mile zaskoczony, nie wiem kto się do tego przyczynił, ale cieszę się, że działanie naszego stowarzyszenia przyczyniło się w mniejszym lub większym stopniu dla naszego miasta i wygody mieszkańców. Od września 2019 roku w Choszcznie trwa modernizacja linii kolejowej,  jako stowarzyszenie udało nam się załatwić do  budowanego przejścia podziemnego zadaszenie, którego miało nie być, a także wyświetlacze i kamery na peronach. Odbudowany zostanie również  płot oddzielający teren kolejowy od ulicy Kolejowej, który  nie był ujęty  w projekcie.  Wspólnie z zarządem  społecznie i bezinteresownie czynimy starania o wszelkie ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, o ograniczonej możliwości poruszania się oraz dla seniorów  na naszej stacji kolejowej w Choszcznie. Próbujemy dojść do porozumienia z inwestorem w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie za pośrednictwem władz rządowych aby załatwić  tak ważne sprawy oraz wszelkie udogodnienia dla podróżnych w naszej gminie i powiecie.  Wszystkich chętnych zapraszam do głosowania na moją skromną osobę.

Link do głosowania: Osobowość Roku 2020

Zdzisław Górski

 

Na zimowo inwestycje w torze nr jeden na szlaku Kolin – Dolice

W dniu 9 lutego 2021roku prace inwestycyjne w torze numer jeden na szlaku Kolin – Dolice bardzo zostały ograniczone z powodu trwających wówczas kilkudniowych opadów śniegu.  Na przystanku osobowym w Morzycy budowany peron numer jeden został pokryty białym śnieżnym puchem. Wstrzymane zostały prace przy budowie przepustów pod torem numer jeden. Wykonywane wówczas były prace tylko przy wycince drzew w kolejowym pasie ochronnym.  Zimowa sceneria inwestycji też ma swój niepowtarzalny urok, o którym warto wspomnieć. Czytaj dalej Na zimowo inwestycje w torze nr jeden na szlaku Kolin – Dolice

Kolejowe inwestycje na stacji w Choszcznie

Wykonawca robót Colas  Rail w okresie od 17 marca do 06 kwietnia 2021 roku na stacji w Choszcznie w różnych miejscach wykonał następujące prace inwestycyjne. Na torze stacyjnym numer jeden zakończone zostały prace przy zagęszczaniu warstwy kruszywa. Nawieziona i utwardzona jest  już warstwa tłucznia, na której od osiedla południowego trwa obecnie układanie betonowych podkładów w kierunku peronów. Trwa montaż nowych szyn  do podkładów wraz z ich przytwierdzeniem. Na całej długości rozebrano stare tory stacyjne numer trzy i pięć. W rejonie budynku dworcowego na pierwszym peronie zlikwidowane zostały  stare fundamenty po rozebranej kładce nad torami oraz trwa wywożenie starej ziemi aby można było rozpocząć prace przy wylaniu fundamentów pod słupy do budowy wiaty peronowej, budowy kanalizacji ściekowej w celu odprowadzenia wody deszczowej oraz wylania fundamentu do układania krawędzi peronowych. Czytaj dalej Kolejowe inwestycje na stacji w Choszcznie

Prace inwestycyjne w marcu na szlaku Dolice– Choszczno

Mamy wiosnę 25 marca 2021 roku trwają prace inwestycyjne w torze numer jeden na szlaku Dolice – Choszczno. Do wykonania ogółem jest jedenaście przepustów w pierwszym torze. Sześć przepustów w torze zostało już zalane betonem, dwa są w końcowym etapie zbrojenia a przy niektórych  trwa jeszcze  uzupełnianie betonu. Pozostaną jeszcze trzy przepusty, przy których nie zostały rozpoczęte żadne prace tylko wypompowywana jest ciągle woda i trwa osuszanie ziemi. To dobry zwiastun dla rychłego zakończenia tych prac, które może uda się wykonać do końca maja. Na całej długości szlaku wyrównywana jest skarpa a dolna jej część wykładana i wzmacniana jest betonowymi kratownicami. Czytaj dalej Prace inwestycyjne w marcu na szlaku Dolice– Choszczno

Ostatnie dni budynku na stacji Stary Klukom

W drugiej połowie marca 2021 roku zostanie rozebrany na stacji Stary Klukom  zabytkowy budynek, który użytkowany był jako poczekalnia dla podróżnych oraz do obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji przez dyżurnego ruchu. Obiekt wybudowano w 1848 roku dla obsługi jednotorowej linii kolejowej Szczecin – Poznań przez Niemców. Oddany do eksploatacji służył bez przerwy do dnia 29 września 2020 roku kiedy to o godz. 16:20 wyłączone zostały przekaźnikowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym na tej stacji. Obsługa tej stacji  dokonywana jest teraz przez nowe komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym LCS obsługiwane przez dyżurnego ruchu na stacji w Choszcznie. Oficjalnie stacja Stary Klukom przestała już pełnić rolę stacji w 2020 roku i stała się teraz przystankiem osobowym. Czytaj dalej Ostatnie dni budynku na stacji Stary Klukom

Stan prac inwestycyjnych w marcu na stacji w Choszcznie

Mamy połowę marca 2021roku a stan wykonanych prac inwestycyjnych na stacji w Choszcznie zmierza w dobrym kierunku. Na całym odcinku toru stacyjnego numer jeden w Choszcznie jest już ułożona i zagęszczona warstwa kruszywa, na którą pozostaje do nawiezienia  tłuczeń i będzie można układać  betonowe podkłady oraz szyny. Pozostaje jeszcze do załatwienia kilka przerw w nasypie w pierwszym torze w rejonach gdzie budowany  jest wiadukt wzdłuż ulicy Sienkiewicza,  podziemne przejście pod torami  przy peronie pierwszym oraz w miejscu tymczasowego przejścia przez tory na peron drugi. Wszystkie prace są bardzo zaawansowane i sukcesywnie będą oddawane co pozwoli na całkowite zakończenie prac w torze pierwszym. Czytaj dalej Stan prac inwestycyjnych w marcu na stacji w Choszcznie

Prace inwestycyjne na linii nr 410 na odcinku Drawno – Kalisz Pomorski

W maju 2019 roku rozpoczęły się prace inwestycyjne polegające na rewitalizacji linii kolejowej nr 410 Grotniki Drawskie – Choszczno na odcinku od stacji Drawno – Kalisza Pomorskiego. Wykonawcą prac inwestycyjnych jest firma Schweerbau. Do 28 lutego 2021 roku ułożony został nowy tor na odcinku Kalisz Pomorski – Drawno. Do wymiany pozostały jeszcze tylko trzy odcinki torów na przejazdach kolejowo- drogowych w miejscowościach  Drawno, Sieniawa oraz za jednostką wojskową jadąc w kierunku Dębska. Trwają końcowe prace przy zbieraniu i wywożeniu starego tłucznia zmieszanego z ziemią  na stacji w Drawnie. Pozostanie jeszcze do rozebrania i wymiany odcinek torów prowadzący ze stacji  Drawno na bocznicę wojskową. Na całym odcinku toru szlakowego  od Kalisza Pomorskiego do Kalisza Pomorskiego Miasto zostały  już wyładowane i rozciągnięte nowe długie szyny. Dobrze, że nieczynna i zamknięta linia kolejowa od 1996 roku powoli powraca do życia. Czytaj dalej Prace inwestycyjne na linii nr 410 na odcinku Drawno – Kalisz Pomorski