Zmiany w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej „Semafora”

W dniu 24.03.2017r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Członków Choszczeńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei „Semafor”. Po wyborach na kolejną kadencję 4 lat do Zarządu wybrano: Zdzisław Górski-Prezes, Tadeusz Januszkiewicz-Wiceprezes, Lech Zieliński-Sekretarz, Krystyna Rosiak-Skarbnik, Janusz Skwirut- Członek Zarządu. Do składu Komisji Rewizyjnej jako organu nadzoru wybrano: Adam Rabikowski, Jan Nizio, Mirosław Miłaszewski. Przed nowymi władzami stowarzyszenia nowe wyzwania i wiele pracy do wykonania. Wszystkich mieszkańców naszego powiatu zachęcamy do wspierania naszych inicjatyw na facebook-u.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze