Załadunki drewna na torach ogólnych w Choszcznie

W ostatnich dniach kwietnia oraz na początku maja na stacji w Choszcznie rozpoczęto zwożenia i układanie drewna do załadunku wagonów na naszej ładowni. Wagony węglarki pod załadunek  drewna zostały podstawione w dniu 30 kwietnia 2022 roku spalinową lokomotywą  SM31-111 przez przewoźnika skpL na tory nr 44 i 46 po obu stronach ładowni. Pierwszy skład pociągu z załadowanym  drewnem odjechał z Choszczna drugiego maja. Po zabraniu ładownych wagonów natychmiast dokonano podstawienia kolejnej grupy próżnych wagonów pod kolejny załadunek drewna. W trakcie trwania przebudowy stacji oraz linii kolejowej nr 351 na odcinku od Krzyża do Szczecina Dąbie likwidowane są sukcesywnie wszystkie ładownie i tory ogólne na małych stacjach służące dawniej do załadunków i wyładunków wagonów towarowych. Stacja Choszczno to jedyna zachowana taka stacja z tak długim frontem ładunkowym jaka pozostała jeszcze do obsługi ruchu towarowego. Na naszych choszczeńskich torach prowadzone są często wyładunki  wagonów cystern z płynnym nawozem oraz wagony z nawozami workowanymi. Sporo też jest wyładunków wagonów z różnego rodzaju kruszywem oraz wagonów z węglem. W trakcie trwania i prowadzenia prac inwestycyjnych w dużym stopniu uszkodzona została asfaltowa nawierzchnia naszej ładowni oraz pozarywane i uszkodzone zostały zewnętrzne krawędzie na ładowni. Po wymianie toru ogólnego i wybudowaniu przejścia podziemnego pod torami znacznemu odsunięciu od krawędzi uległ tor ładunkowy nr 44. Brak zewnętrznej krawędzi przy torze nr 44 powoduje znaczne utrudnienia przy wyładunkach i załadunkach wagonów dla klientów kolei. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obiecały naszemu stowarzyszeniu, że po zakończeniu inwestycji  na naszej stacji ładownia w Choszcznie zostanie wyremontowana. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie prac remontowych naszej ładowni.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze