Wymiana toru nr 2 Kolin –Dolice

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od dnia 11.06.2017r rozpoczęły prace inwestycyjne na linii nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny. Do zakresu tych prac należy kompleksowa wymiana nawierzchni torowej przy użyciu maszyn wysokowydajnych. Wykonawcą tych prac jest Zakład Robót Komunikacyjnych DOM Poznań. Wymiana nawierzchni torowej prowadzona była w torze nr 2 na szlaku Kolin – Dolice. Wykonawca tych robót wywiązał się w założonym terminie z wykonania tych prac i w dniu 07.07.2017r tor nr 2 Kolin – Dolice zostanie oddany do prowadzenia ruchu pociągów. Jest to jeden z pierwszych odcinków torów gdzie czas przejazdu pociągu zostanie skrócony o kilka minut. Nadal będą trwały prace przy wymianie nawierzchni lecz już na innych odcinkach torów.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze