Wąskotorowe Koleje Zakarpackie – Ukraina „Karpacki Tramwaj”

Kolejka turystyczna „Karpacki Tramwaj” – jedyna tego rodzaju atrakcja w całych ukraińskich Karpatach. Linia kolejki leśnej zbudowana została w 1898 roku, jedna z bardzo nielicznych nadal czynnych w ukraińskich Karpatach. Łączy Wygodę z Senczowem i ma kilka odgałęzień wchodzących w boczne doliny. Korzystają z niej robotnicy leśni a także turyści, dla których zorganizowano wspomniany wyżej „Karpacki Tramwaj”. Równolegle do toru kolejki biegnie doliną również bita droga, teoretycznie przejezdna dla samochodów przynajmniej do ujścia Sobola (ok. 25 km. od Wygody). Ponieważ jednak często bywa niszczona przez powodzie, przed wyruszeniem należy się upewnić, jaki jest jej bieżący stan. Wygoda – miejscowość licząca ok. 2 tys. mieszkańców. Świca – jeden z największych prawobrzeżnych dopływów Dniestru. W XIX w. Wygoda stała się miejscowością letniskową, od końcowej stacji kolei poprowadzono w głąb dolin Mizuńki i Świcy linie leśnej kolejki wąskotorowej z odgałęzieniami w dolinach mniejszych potoków. Służyły one głównie do transportu drewna, ale przewoziły również ludzi, korzystali z nich często turyści udający się w Gorgany. Koło stacji ustawiono na postumencie stary parowozik kolejki wąskotorowej. W ostatnich latach wyremontowano ok. 30 kilometrowy odcinek torów kolejki w dolinie Mizuńki i jej dopływu Sobola. Od 2003 roku kursuje nim z Wygody „kolejka turystyczna „Karpacki Tramwaj”. Obecnie oferuje się dwa warianty jednodniowych wycieczek kolejką: krótszy z Wygody do uroczyska Dębowy Kąt (ok. 13 km w jedną stronę) oraz dłuższy z Wygody do ujścia potoku Sobol (ok. 30 km). W programie każdej z wycieczek jest kilka przystanków z dodatkowymi atrakcjami, a w programie drugiej także wejście na szczyt Magury. Dolina Mizuńki jest niemal bezludna, jedynie u jej wylotu leżą Stary i Nowy Mizuń, a w najwyższym odcinku dwie izolowane wsie: Seneczów i Wyszków. Pozostała część doliny ma charakter dzikiego, krętego przełomu długości ok. 30 km. Trasa kolejki leśnej jest bardzo malownicza, przebiega przez trudno dostępne miejsca i piękne górskie krajobrazy, gdzie można zobaczyć wodospady i pomniki przyrody. Naprawdę warto odwiedzić ten rejon Zachodniej Ukrainy.

  Jerzy Tkaczyk

100_7334 100_7335 100_7336 100_7336a 100_7337 100_7341 100_7345 100_7351 100_7352 100_7359 100_7364 100_7365 100_7389 100_7389a 100_7390 100_7436 100_7437 100_7446 100_8356 100_8368 100_8399

Komentarze

komentarze