Walne zebranie ChMSK „Semafor”

Na podstawie $ 22 obowiązującego Statutu Choszczeńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei „Semafor”  Zarząd  Stowarzyszenia przy ul. Wolności 24 w Choszcznie                     zwołuje na dzień  15.03.2014r. o godz. 17:30 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.     Zebranie odbędzie się w sali lustrzanej  ChDK Choszczeńskiego Domu Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 17.

Walne zebranie – otwórz

Komentarze

komentarze