W Jankowie Pomorskim PKP PLK przekazała semafor kształtowy dla stowarzyszenia z Choszczna

W dniu 14 marca 2022 roku na stacji kolejowej Jankowo Pomorskie odbyło się przekazanie semafora kształtowego  dla członków Choszczeńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei „Semafor” jako darowizny udzielonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Odbierany semafor służył na tej stacji do połowy 2019 roku do czasu częściowej przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym i wymiany zużytej mechanicznej sygnalizacji, która została zastąpiona semaforami świetlnymi. Otrzymany semafor po przyjeździe do Choszczna razem z tarczą ostrzegawczą z Kalisza Pomorskiego w dniu 15 marca 2022 roku został zawieziony do właściciela firmy MALMS gdzie zostanie poddany oczyszczeniu z rdzy przy użyciu piasku w specjalnej do wykonywania takich czynności komorze ciśnieniowej. Po wykonaniu tej czynności zostanie przewieziony do malarni proszkowej w Stargardzie gdzie zostanie poddany zabiegom podwójnego malowania z zachowaniem właściwych kolorów. Dziękujemy bardzo dla PKP PLK S. A. za otrzymane darowizny i wszystkim, którzy pomogli nam w przetransportowaniu semafora i tarczy ostrzegawczej. Specjalne podziękowania kierujemy  do  firmy EL-POM Choszczno za przewóz i transport pozyskanych eksponatów przez stowarzyszenie.  Mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na dalszą współpracę i pomoc w realizacji kolejnych naszych projektów, które będziemy realizować sukcesywnie w ramach posiadanych środków finansowych.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze