W Choszcznie ruszyły prace ziemne w pierwszym torze

W dniu 27 stycznia 2021 roku w Choszcznie rozpoczęły się ostatnie prace ziemne w pierwszym torze prowadzone na długości  peronu drugiego i dalej w kierunku budynku nastawni dysponującej. Wybierana i wywożona jest zmieszana stara ziemia spod torowiska do właściwej głębokości pod nadzorem geodezyjnym. Wszystkie nierówności w wykopie zaraz wyrównywane są przez  spychacz, który przesuwa się sukcesywnie w kierunku budynku dworca kolejowego i budowanego za nim ostatniego elementu przejścia podziemnego pod torem  i  w  peronie. Na spodzie wykopu układana jest czarna gruba folia i nasypywana jest warstwa drobnego kruszywa, która zostanie wyrównana oraz odpowiednio zagęszczona.  Przywiezione zostały już rozjazdy na przystosowanych do tego celu platformach, które rozładowano i złożono na bocznym  torze obok  dawnego budynku Bumaru w kierunku  ładowni.  Rozjazdy zostaną wbudowane w torze pierwszym i trzecim kolejno podczas prowadzonych prac torowych.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze