Trwa rozbiórka stacji w Choszcznie

W szybkim tempie postępują prace rozbiórkowe torów, rozjazdów, semaforów, tarcz manewrowych w obrębie całej stacji w Choszcznie. Zostały już zdjęte szyny na torach głównych dodatkowych nr 2 i 4 oraz w torach bocznych nr 40,42,44,46. Trwa zbieranie podkładów w torze stacyjnym nr 2. Zdjęto całą nawierzchnię płytek chodnikowych i część krawędzi peronowej z peronu nr dwa oraz rozebrano obie wiaty peronowe. Zdemontowano wszystkie semafory wjazdowe i wyjazdowe prowadzące na tory nr 2,4, 6, 8 oraz wszystkie tarcze manewrowe wysokie i niskie służące do przestawiania lokomotyw i wagonów z każdego toru na dowolny tor. Trwają końcowe prace przy demontażu ostatnich napędów zwrotnicowych służących do przekładania rozjazdów w rejonie dawnego „SKP” od strony wyjazdu w kierunku stacji Stary Klukom. W rejonie nastawni dysponującej wykonano wykop, który będzie służył jako zbiornik retencyjny do odbioru wody. Rozpoczęto prace przy przekopie do przejścia podziemnego od strony ładowni, który przechodził będzie pod torami z wyjściem na peron nr II i na peron nr I. Po wykonaniu do tej pory tych prac na stacji zrobiło się bardzo pusto i głucho, całkowicie stacja zatraciła swój dawny blask i nigdy już nie będzie taka sama jak przed modernizacją.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze