Stacja Kalisz Pomorski, urządzenia i budowle.

Stacja Kalisz Pomorski to węzeł kolejowy gdzie krzyżują się dwie linie kolejowe. Jedna czynna nr 403 Piła Północ- Ulikowo a druga na razie z zawieszonym ruchem linia nr 410 Grotniki Drawskie – Choszczno. Od marca 2019 roku rozpocznie się remont linii  nr 410 na odcinku Złocieniec- Drawno tylko dla celów  wojskowych. Szkoda, że nie ma mowy o  przystosowaniu tej linii podczas prac remontowych do przewozów pasażerskich. Remont tej linii potrwa prawie 8 lat do 2027 roku. Świetność stacji w Kaliszu Pomorskim przeminęła i niewiele pozostało ale warto zachować to co można jeszcze uratować jak wieża ciśnień czy obiekt dawnej parowozowni. Należy przypomnieć, że w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych minionego stulecia obiekt parowozowni w Kaliszu Pomorskim administracyjnie podlegał pod parowozownię w Choszcznie. W setną rocznicę w 2010 roku  choszczeńską parowozownię wraz ze wszystkimi jej obiektami i urządzeniami rozebrano i zniszczono. Patrząc na dziurawe poszycie dachu, otwarte bramy wjazdowe, dziurawe rynny oraz brak rur spustowych budynek parowozowni w Kaliszu Pomorskim niedługo spotka taki sam los jak tej w Choszcznie. Może ktoś zauważy i doceni walory tego obiektu i zainteresuje się nim aby go uratować przed zniszczeniem.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze