SPRAWOZDANIE ZARZĄDU NA ZEBRANIU CZŁONKÓW CHSMK „SEMAFOR”

W dniu 21.11.2014 r. o godzinie 16:30 odbyło się zebranie członków Choszczeńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei „Semafor”. Na zebraniu przedstawiono i omówiono bieżące sprawy. Wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone i są w trakcie ich realizowania. Jako plan piorytetowy został przyjęty  remont pomieszczeń w budynku dworca kolejowego, w którym nasze stowarzyszenie planuje utworzenie izby tradycji kolejowej. Dokonano również prezentacji odznaki-przypinki, którą otrzymają wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia na Walnym Zebraniu w marcu 2015 r.

Z. Górski

(39) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Komentarze

komentarze