Spotkanie członków „Semafora” z Posłem w Lubianie

Od kilku lat Choszczeńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei „Semafor” prowadzi starania o odbudowę nieczynnej już od ponad 25 lat linii kolejowej nr 410 na odcinku Choszczno – Drawno oraz Złocieniec  z przystosowaniem całej tej linii do prowadzenia po niej ruchu pasażerskiego. Wiele w tej sprawie wysłanych zostało pism  przez nasze stowarzyszenie do różnych adresatów, że można na ich podstawie napisać już książkę. Złożonych jest także wiele pisemnych obietnic lecz rezultat jak dotąd zawsze pozostaje taki sam i dalej w tej sprawie nic nie ruszyło z miejsca. W dniu 20 grudnia 2021 roku nasi członkowie oraz zaproszeni goście przez gospodarza obiektu w budynku dawnej stacji kolejowej w Lubianie Pyrzyckiej spotkali się z Panem Posłem Czesławem Hoc. Z trwającym latami wykluczeniem komunikacyjnym zapoznano Pana Posła. Poruszona została również sprawa braku wybudowania  wind dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych na peronach w Choszcznie. Panu Posłowi obie te trudne sprawy przekazane zostały również w formie pisemnej. Jesteśmy przekonani, że wszystkie starania naszego stowarzyszenia nie pójdą  na marne a mieszkańcy naszej gminy i powiatu doczekają się kiedyś powrotu kolejowych połączeń na odcinku Choszczno – Złocieniec oraz , że w przyszłości wybudowane zostaną  brakujące na peronach windy. Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia skansenu kolejowego w Lubianie bo to kawał niesamowitej historii, którą uratował i zachował dla przyszłych pokoleń Pan Ryszard. Życzymy mu dużo wytrwałości w dalszej realizacji jego planów.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze