Skrócenie toru piątego w Choszcznie na zawsze pozbawia odjazdów pociągów do Drawna i Złocieńca.

W drugiej połowie czerwca 2021 roku w Choszcznie zakończono na peronie pierwszym układanie krawędzi peronowej przy torze piątym. Wykonano wszystkie prace jak wyrównanie terenu oraz dokonano  nawożenia  tłucznia, który został odpowiednio zagęszczony. Drugiego sierpnia 2021 roku rozpoczęto układanie betonowych podkładów i szyn  typu S-60. Nie było by nic podejrzanego gdyby układany tor od kozła oporowego nie został ustawiony w odległości ponad 40 metrów od czołowej krawędzi peronowej. Przesunięcie toru spowodowało skrócenie toru piątego o ponad 50 metrów a jeszcze usypana musi zostać poduszka piaskowa. Takie działanie inwestycyjne prowadzone przez  PKP PLK spowodowało, że w Choszcznie z toru piątego nie będą mogły nigdy odjeżdżać lub wjeżdżać pociągi pasażerskie relacji Choszczno – Złocieniec – Choszczno na linię nr 410 po jej rewitalizacji. Pytanie do ministerstwa infrastruktury czy to jest celowe takie działanie kolei aby całkowicie wyeliminować możliwość odbudowania kiedykolwiek tej linii. Mieszkańcy mieszkający obok tej linii z trzech powiatów  pozbawieni są wykluczenia komunikacyjnego już od ponad 26 lat i walczą o jej odbudowę i powrót połączeń kolejowych ciągle bez konkretnej decyzji. W roku 2020 podczas inwestycyjnych prac na stacji w Choszcznie  zlikwidowane zostały rozjazdy numer 5 i 6 prowadzące na linię nr 410. Dzięki tym rozjazdom poprzednio była możliwość wyjazdów pociągów  z Choszczna w kierunku Drawna i Kalisza Pomorskiego z  torów nr 1, 2, 4, 6, 8 oraz wjazdów do Choszczna a dzisiaj takiej możliwości już  nie ma. W sierpniu 2021 roku zostaje skrócony tor piąty aby nie można było wahadłowo odjeżdżać z Choszczna i wjeżdżać do Choszczna bezkolizyjnie po torze numer trzy na tor numer pięć gdzie została również skrócona droga hamowania maszyniście, który  będzie wjeżdżał na tor zakończony żeberkiem. Trzeba uwzględnić, że wjazdy na stację z bocznej linii nie mogą przekroczyć prędkości 40 km/h a po remoncie torów nr 1 i 2 w Choszcznie pociągi będą jeździły z prędkością 160 km/h. Ciekawe jakie jeszcze inne przeszkody i utrudnienia w odbudowie linii kolejowej numer 410 zostaną zafundowane naszej stacji przez inwestycje kolejowe.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze