Sierpniowe prace inwestycyjne na stacji Reptowo

Dla prowadzenia prac inwestycyjnych w szerszym zakresie na stacji Reptowo w dniu 04.09.2020 roku oddano zbudowany przy torze numer trzy z jedną krawędzią tymczasowy peron dla dokonywania krzyżowania pociągów. Prace przy budowie peronu i przejścia podziemnego nabrały tempa i są już widoczne tego efekty. Na nowym peronie została już postawiona konstrukcja wiaty peronowej. W celu zlikwidowania jednego z obecnie dwóch przejazdów kolejowo-drogowych kategorii „A” jakie są w Reptowie, wykonawca robót w ramach inwestycji buduje nową drogę objazdową. Prace przy budowie drogi objazdowej są już mocno zaawansowane. Wcześniej wykonane zostały wycinki drzew, budowa instalacji kanalizacyjnej, burzowej, wodociągowej oraz dokonano zagęszczenia niestabilnego gruntu. Wybudowano rozjazdy wchodzące w przejazd kolejowo-drogowy przy dyżurnym ruchu a nowe zostały zabudowane daleko przed przejazdem. Zlikwidowany będzie dodatkowy tor zakończony kozłem oporowym przechodzący przez przejazd aby szerokość przejazdu ograniczyć do dwóch torów zapewniając tym samym  lepszą widoczność użytkownikom korzystającym z przejazdu.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze