Rozebrano tymczasowy peron nr 3 w Choszcznie

W dniach od piątego do 12 października 2020 roku w Choszcznie przystąpiono do rozbierania wybudowanego latem 2019 roku zapasowego peronu trzeciego przy torze numer trzy.  Przez ponad rok zapasowy trzeci peron wykorzystywany był do krzyżowania, niektórych  pasażerskich pociągów na stacji w Choszcznie podczas prowadzenia robót inwestycyjnych na prawej stronie stacji. Po oddaniu  wybudowanego dwu-krawędziowego nowego peronu  numer dwa i oddaniu go do eksploatacji  w dniu 29 września  2020 roku peron trzeci przestał być potrzebny.W celu  prowadzenia dalszych prac inwestycyjnych na stacji w Choszcznie w torach numer jeden, trzy oraz pięć zapasowy peron trzy należało rozebrać aby nie utrudniał prowadzenie dalszych prac  inwestycyjnych. Budowa peronu zajęła wtedy prawie dwa miesiące natomiast sama jego rozbiórka trwała tylko kilka dni. W historii naszego miasta był to jedyny przypadek trwający ponad rok kiedy stacja  Choszczno posiadała aż trzy perony.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze