Rozebrano strażnicę dróżnika przejazdowego w Gostyczynie

W dniu 04 lipca 2019 roku rozebrano strażnicę w Gostyczynie, która służyła do obsługi przejazdu kategorii ”A” na linii nr 351 w km-136,639 na szlaku Choszczno – Stary Klukom. Dróżnik przejazdowy dokonywał obsługi tego przejazdu do końca listopada 1998 roku. Od grudnia 1998 roku obsługę tego przejazdu przeniesiono do Choszczna i obsługiwał go nastawniczy posterunku „SKP”. Następnie przejazd od dnia 30 grudnia 2011 roku został wyposażony w kamery i na każde żądanie użytkownika otwieranie przejazdu dokonywane jest przez dyżurnego ruchu stacji Choszczno. Jadąc pociągiem z Choszczna w kierunku stacji Stary Klukom obok  linii nr 351 po lewej stronie w kierunku jazdy na krótkim odcinku przebiega linia kolejowa nr 410 Choszczno – Grotniki Drawskie gdzie znajduje się przejazd położony w km-141,593, który dawniej był kategorii ”A” i obsługiwany był przez dróżnika przejazdowego z Gostyczyna do czasu kiedy po tej linii prowadzono jeszcze ruch pasażerski w 1996 roku. Po zawieszeniu przewozów pasażerskich na linii nr 410 na przejeździe zmieniona została kategoria przejazdu z „A” na „D” i obecnie nie ma już rogatek przejazdowych tylko jest  Krzyż Św. Andrzeja. Podczas prowadzenia modernizacji linii nr 351 na odcinku Słonice – Choszczno w latach 2019/2021 przejazd na Gostyczynie zostanie zlikwidowany. Użytkownicy tego przejazdu będą korzystać z przejazdu położonego w km-137,535 przy ulicy Kolejowej w Choszcznie, od którego zostanie wybudowana nowa droga prowadząca bezpośrednio do miejscowości Gostyczyn i dalej na Rudniki. Zlikwidowanie jednego przejazdu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w prowadzeniu ruchu pociągów na odcinku Choszczno – Słonice.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze