Rozbiórka magazynu towarowego w Choszcznie

W drugiej połowie sierpnia 2019 roku rozpoczęto prace rozbiórkowe rampy i magazynu towarowego w Choszcznie znajdującego się przy torze nr 44 od ulicy towarowej. W magazynie towarowym od strony rampy znajdowały się pomieszczenia schroniska manewrowego, magazyniera towarowego, odprawiacza pociągów, biuro zastępcy zawiadowcy stacji Choszczno, kasy towarowej, biura rzeczy znalezionych, biura komendanta obrony cywilnej, pomieszczenie do obsługi klientów dokonujących formalności związanych z nadawaniem lub odbiorem przybyłych przesyłek wagonowych, magazyn druków i archiwum, kotłownia w piwnicy oraz pomieszczenia socjalne dla klientów i obsługi. W dalszej części obiektu znajdowały się biura i magazyn Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej zajmujących się przewozem drobnych przesyłek towarowych wyładowywanych z wagonów kolejowych a dostarczanych przez spedytorów do klienta. Za magazynem Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej znajdował się magazyn przyborów ładunkowych gdzie przechowywano drewniane kliny do zabezpieczania kół samochodów wojskowych, metalowe pomosty do przejazdu z wagonu na wagony platformy, zastawy zbożowe służące do zabezpieczania ładunków zboża przed jego usypywaniem, opony wagonowe służące do zabezpieczania i ochrony przesyłek przed deszczem i palety ładunkowe służące do szybszego wyładunku towarów z wagonów. Dwa kolejne duże magazyny służyły do przechowywania składanych z elementów przenośnych ramp wagonowych, agregatów prądotwórczych, przeciągarek linowych oraz wiele innych urządzeń na wypadek wprowadzenia działań związanych z obronnością kraju. Kolej była jednostką zmilitaryzowaną a każdy pracownik miał swój przydział w przypadku wprowadzenia działań wojennych. W piwnicy pod magazynami znajdował się duży schron z pięcioma pomieszczeniami z wyposażeniem. Na samym końcu magazynu od strony kładki przejścia dla pieszych nad torami znajdował się magazyn z wydzielonymi pomieszczeniami dla przechowywania wszystkich środków ochrony osobistej ludzi przed skażeniem z powietrza jak maski gazowe typu słoń i ubrania typu op-1, przenośne radiostacje, telefony, bębny z przewodami i wiele innych urządzeń. Wszystkie pomieszczenia były porządnie zakratowane zabezpieczone dodatkowymi stalowymi okiennicami od wewnętrznej strony okien a drzwi wejściowe zamknięte i zaplombowane z odciskiem specjalnej referentki z numerem i nazwą stacji. Stan tych urządzeń był często kontrolowany i sprawdzany pod względem jego sprawności. Wszystko to służyło do końca 1992 roku a później ten obiekt był wydzierżawiony i służył jako hurtownia-sklep, szwalnia, hurtownia materiałów elektrycznych i materiałów budowlanych do końca 2002 roku. Podzielenie kolei doprowadziło do opuszczenia obiektu przez dzierżawców a w dalszej konsekwencji do popadanie obiektu w ruinę i w końcu do jego rozbiórki.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze