Rozbierają ceglany wiadukt pod torami w Choszcznie

Trwa rozbiórka ceglanego wiaduktu pod torami  w Choszcznie znajdującego się równolegle do ulicy Sienkiewicza. Wiadukt pod torami służył dawniej dla przejazdu kolejki wąskotorowej, która woziła jesienią buraki cukrowe z pól do cukrowni znajdującej się przy ulicy dzisiaj Fabrycznej istniejącej do wyzwolenia Choszczna w  1945 roku. Po wojnie jako zdobycz wojenna cukrownia została rozebrana i wywieziona na wschód  przez wojska sowieckie. Ze względu na podniesienie prędkości pociągów do 160 km/h i nie spełnienia wymaganych obciążeń podjęto decyzję o rozebraniu ceglanego wiaduktu i zastąpieniu go nowym. Nowy wiadukt  zostanie poszerzony i  będzie przystosowany dla przejazdów samochodów osobowych oraz będzie przechodziła tędy ścieżka rowerowa budowana po dawnym torowisku rozebranej we wrześniu 2014 roku linii kolejowej nr 410 na odcinku Choszczno – Barlinek.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze