Remont toru jeden Dolice – Kolin już rozpoczęty

W dniu 02 września 2020 roku przystąpiono do prac inwestycyjnych w torze numer jeden na szlaku Dolice – Kolin. Rozebrane są płytki chodnikowe oraz krawędzie peronowe na przystanku osobowym w Morzycy. Przystąpiono do demontażu wszystkich starych uczynień od słupów sieci trakcyjnej. Wzdłuż toru prowadzone są równolegle prace przy budowie linii napowietrznej do zasilania urządzeń takich jak semafory samoczynnej blokady liniowej oraz do zasilania urządzeń sterowania przejazdami na szlaku. W torze trwają prace przy oczyszczaniu starego tłucznia. Na szlaku prowadzone są prace około torowe przy profilowaniu terenu na skarpach, żeby można było odprowadzić nadmiar wody deszczowej z torowiska. Będzie rozebrany częściowo tor dla likwidacji starych przepustów a w ich miejscu zbudowane zostaną nowe przepusty.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze