Przebieg prac od maja do lipca w tunelu i na pochylni w Choszcznie

W połowie lipca 2021roku wstrzymane zostały prace budowlane ostatniego fragmentu pochylni do wyjścia z przejścia podziemnego na peron pierwszy. Wejście do tunelu i na pochylnie zostało ogrodzone podwójnymi listwami i oznaczone biało- czerwoną taśmą. Do zakończenia pochylni pozostał nieduży odcinek, który zostanie zakończony po wybudowaniu pochylni prowadzącej z budynku dworcowego do pochylni w kierunku tunelu. Prace te muszą być zgrane aby nie doszło do różnicy w wysokości i w poziomie budowanej powierzchni peronowej. Wewnątrz tunelu nadal prowadzone są prace związane z wykładaniem ścian pochylni kamiennymi płytami. Na dzień dzisiejszy wszystkie schody prowadzące na perony i do tunelu są już zrobione a pozostało tylko do wyłożenia część ścian pochylni prowadzących na peron pierwszy. Do wyłożenia zostały jeszcze wszystkie posadzki wewnątrz  tunelu i na wszystkich trzech pochylniach. Niedawno rozpoczęto wykładanie posadzki od  jednej z  pochylni prowadzącej na peron drugi.  To bardzo spory metraż do wyłożenia dla wykonawcy i pewnie potrzebuje na to jeszcze kilka miesięcy zanim to wszystko wykona. W tunelu jest wiele innych prac do wykonania  jak np. instalacja elektryczna do oświetlenia, która jeszcze nie została w ogóle rozpoczęta a także prace wykończeniowe oraz montaż kratek ściekowych, poręczy, znaków i wszelkich oznaczeń informacyjnych.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze