Prace remontowe toru na linii 410 w Mirosławcu

Wykonano już część pracy przy rewitalizacji linii kolejowej nr 410 w rejonie stacji Mirosławiec oraz częściowo na szlaku w kierunku stacji Złocieniec. Dokonano wycinki wszystkich drzew i krzewów z pasa ochronnego po jednej i drugiej stronie torów na stacji i na szlaku. Na dwóch placach obok stacji został złożony przywieziony wagonami tłuczeń. Przywiezione wagonami długie szyny częściowo są złożone w Mirosławcu a pozostałe zostały wyładowane i ułożone na szlaku w kierunku Złocieńca. Zdemontowano i zebrano stare rozjazdy oraz szyny w rejonie stacji oraz  częściowo na szlaku. Rozpoczęto prace przy naprawie dwóch przepustów pod torami. Pozostały do zebrania jeszcze podkłady drewniane i betonowe. Pomiędzy stacją Kalisz Pomorski a stacją Mirosławiec trwa wyładunek długich szyn, które przyjechały ze stacji Chorzów Batory w dniu 20 listopada do Kalisza Pomorskiego.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze