Prace modernizacyjne na stacji kolejowej w Choszcznie

Wciąż trwają prace ziemne na całej stacji kolejowej w Choszcznie. Główne prace są przy układaniu rur kanalizacyjnych oraz montażu studzienek służących do odprowadzenia wody gruntowej i opadowej z  torów. Prace rozpoczęto od miejscowości Stawin i sukcesywnie przesuwają się w kierunku nastawni dysponującej w Choszcznie. Druga ekipa pracuje przy wywożeniu nadmiaru ziemi z peronu drugiego. Wylane zostały przy nastawni fundamenty i ustawiono już kontenery do montażu stanowiska rezerwowego z urządzeniami LCS do awaryjnej obsługi ich przez dyżurnego ruchu. Zakończone zostały już prace ziemne przy wykopie i odwodnieniu i można już będzie przystąpić do wykonywania szalunków służących do  budowy podziemnego tunelu przejścia dla podróżnych. Wywożona ziemia składowana jest na bazie dawnych torów 300, 302, 304, które według projektu zostają rozebrane. Na odcinku od Słonic do Szczecin Dąbie SDA prowadzone są prace ziemne przy układaniu kabli zasilających i światłowodów do sterowania urządzeniami srk.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze