Prace inwestycyjne na stacji Bierzwnik

Prace inwestycyjne na stacji kolejowej w Bierzwniku prowadzone są przez firmę STRABAG od 2020 roku. Do połowy lutego 2021 roku wykonawca robót na stacji ma już wykonane prace rozbiórkowe torów stacyjnych numer dwa i cztery łącznie z rozjazdami. Rozebrana  została cała stara sieć trakcyjna oraz stare bramki słupów trakcyjnych. Dokonano całego  palowania w nowych lokalizacjach pali do, których zamontowane zostały już nowe słupy połączone z bramkami  nad torami  od numeru  jeden aż do numeru cztery. Po parzystej stronie stacji ułożona została już prawie cała kanalizacja służąca głównie dla odprowadzenia wody deszczowej  z torowiska. Po zakończeniu na stacji  remontu torów budynek dworcowy zostanie rozebrany bo nie będzie już potrzebny dla prowadzenia ruchu pociągów.  Prowadzenie ruchu pociągów będzie za pomocą urządzeń komputerowych LCS ze stacji Stargard zdalnie. Budynek dworca to piękny obiekt, który ma swoją historię, którą mogą jeszcze pamiętać tylko pierwsi osadnicy przybyli tutaj po II wojnie światowej. Była tu dawniej bardzo duża poczekalnia i po wojnie w pierwszych latach w poczekalni na dworcu w Bierzwniku organizowane były zabawy taneczne. Do dzisiejszego dnia obok budynku dworca stoi stary oryginalny pobudowany jeszcze przez Niemców wolnostojący ceglano-drewniany szalet służący dawniej dla podróżnych, który od ponad 20 lat jest zamknięty i nieczynny.  Rozebrana  zostanie też koszarka znajdująca się przy samym przejeździe kolejowo-drogowym. Na stacji będzie brakowało tych obiektów, które dawniej służyły kolei oraz ludziom i wpisały się bardzo mocno w krajobraz  gminy Bierzwnik. Jest jeszcze ostatnia szansa do wykonania na pamiątkę wielu zdjęć tych historycznych obiektów.

Zdzisław Górski

 

Komentarze

komentarze