Prace inwestycyjne na linii nr 410 w Mirosławcu oraz na przyległych szlakach

W maju 2019 roku rozpoczęły się prace inwestycyjne mające reaktywowanie nieczynnej od 25 lat linii kolejowej nr 410 Grotniki Drawskie – Choszczno. Na stacji Mirosławiec do lutego 2021roku wykonane zostały takie prace jak: rozbiórka szyn w torze numer jeden oraz w torze za i wyładunkowym na całej długości  ładowni. Zdemontowane zostały wszystkie rozjazdy po obu stronach stacji oraz wywieziono zebrany stary tłuczeń zmieszany z ziemią. Wykonana została  kanalizacja służąca do odprowadzenia wody opadowej  z torowiska. Położona została geowłóknina , na którą nasypano  warstwę kruszywa oraz  tłucznia, które zostały odpowiednio zagęszczone. Na kawałku szlaku w kierunku Wierzchowa Pomorskiego zakończone zostały prace przy przebudowie, niektórych przepustów oraz w podobnym stanie przygotowane zostało torowisko do układania podkładów. Na odcinku Mirosławiec – Kalisz Pomorski Miasto częściowo rozebrany został stary tor oraz napowietrzna linia teletechniczna. Rozpoczęto już prace przy zbieraniu i wywożeniu starego tłucznia z nasypu kolejowego w kierunku Białego Zdroju. Kilka przepustów pod torami zostało rozebranych i trwają tam  jeszcze prace a część przepustów przebudowana  została już po nowemu. Trwają prace przy rozciąganiu nowych długich szyn. Na stacji Mirosławiec pozostają  jeszcze nieruszone do przebudowy trzy przejazdy kolejowo-drogowe. W dawnym kolejowym magazynie towarowym przy budynku dworcowym w Mirosławcu trwają prace budowlane i będzie tam teraz kręgielnia. Dobrze, że dawne obiekty kolejowe zyskają drugie życie i będą służyły społeczeństwu w inny sposób niż poprzednio i nie zostaną rozebrane tak jak robione jest obecnie to na modernizowanej linii nr 351 Poznań  Główny –Szczecin Dąbie. Szkoda , że Mirosławiec  nie będzie miał drugiego toru, który mógłby służyć jako mijanka dla prowadzenia ruchu pociągów. Do tej pory ciągle brak jest konkretnej podjętej decyzji  wydanej przez Ministerstwo Infrastruktury  Departament Kolejnictwa w Warszawie o przystosowaniu tej linii do prowadzenia ruchu pasażerskiego. Po remoncie ta linia ma służyć tylko na potrzeby MON a co ze składanymi deklaracjami i zapewnieniami złożonymi przez rządzących dla mieszkańców.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze