Prace inwestycyjne na linii nr 410 na odcinku Drawno – Kalisz Pomorski

W maju 2019 roku rozpoczęły się prace inwestycyjne polegające na rewitalizacji linii kolejowej nr 410 Grotniki Drawskie – Choszczno na odcinku od stacji Drawno – Kalisza Pomorskiego. Wykonawcą prac inwestycyjnych jest firma Schweerbau. Do 28 lutego 2021 roku ułożony został nowy tor na odcinku Kalisz Pomorski – Drawno. Do wymiany pozostały jeszcze tylko trzy odcinki torów na przejazdach kolejowo- drogowych w miejscowościach  Drawno, Sieniawa oraz za jednostką wojskową jadąc w kierunku Dębska. Trwają końcowe prace przy zbieraniu i wywożeniu starego tłucznia zmieszanego z ziemią  na stacji w Drawnie. Pozostanie jeszcze do rozebrania i wymiany odcinek torów prowadzący ze stacji  Drawno na bocznicę wojskową. Na całym odcinku toru szlakowego  od Kalisza Pomorskiego do Kalisza Pomorskiego Miasto zostały  już wyładowane i rozciągnięte nowe długie szyny. Dobrze, że nieczynna i zamknięta linia kolejowa od 1996 roku powoli powraca do życia. Szkoda, że na razie linia kolejowa służyć będzie tylko na potrzeby MON. Wielu mieszkańców miejscowości leżących przy tej linii chce jej odbudowy aby nie było wykluczenia komunikacyjnego w ich regionach. Pytanie do władz rządzących naszym krajem oraz Ministra Infrastruktury kiedy zapadnie właściwa decyzja o odbudowie pozostawionego zamkniętego odcinka linii kolejowej Drawno – Choszczno z przystosowaniem go  w potrzebną infrastrukturę pasażerską na całym jej odcinku od Choszczna – Złocieńca. Należy rozważyć żeby ta linia została również w przyszłości zelektryfikowana. Elektryfikacja tej linii kolejowej rozwiąże wiele problemów na kolei w przypadku wystąpienia utrudnień w prowadzeniu ruchu pociągów oraz stworzy możliwość dokonywania objazdów pociągów  drogą okrężną pomiędzy Choszcznem a Stargardem.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze