Pomnik techniki dla Choszczna

Członkowie stowarzyszenia zadecydowali o zbieraniu funduszy na zakup parowozu i ustawieniu go na terenie naszej stacji. Każdy może mieć swój mały udział w tej szczytnej inicjatywie. Wpłaty można dokonać osobiście lub przelewem w banku BGŻ PNB PARIBAS S.A. Oddział Choszczno ul. Chrobrego 8b na Choszczeńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei „Semafor’’ na konto nr: 45 2030 0045 1110 0000 0267 7950. Przy dokonywaniu takich wpłat należy zamieścić zapis „darowizna na działalność statutową Choszczeńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei „Semafor” (parowóz)”. Za zrozumienie i finansową pomoc będziemy wdzięczni. Lista darczyńców zostanie wpisana do Księgi Pamiątkowej ChSMK.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze