Położono pierwsze płyty na peronie pierwszym w Choszcznie

Na peronie pierwszym w Choszcznie na przełomie miesiąca czerwiec i lipiec 2021 roku prace budowlane nabrały dużego tempa. Wykonawca robót dokonał wypełnienia połowy peronu pierwszego od strony toru numer jeden kruszywem, które zostało odpowiednio zagęszczone. Zamontowane i ułożone zostały już wszystkie studzienki kablowe a obecnie trwa układanie i montaż betonowych korytek ściekowych. Na całej długości krawędzi peronowej od strony toru pierwszego ułożone zostały wszystkie zewnętrzne betonowe płyty.  Wykonawca robót deklaruje wykonanie wszystkich prac budowlanych  przy peronie pierwszym pod koniec sierpnia  aby można rozpocząć prowadzenie  ruchu pociągów już po zmianie letniego rozkładu jazdy pociągów. Wiele szkód i problemów sprawia pogoda podczas intensywnych opadów deszczu, która niszczy i zarywa skarpy w wykopach co powoduje dodatkowe wykonywanie prac. Powierzchnia peronu zostanie zakończona lecz prace budowlane przy wiacie peronowej będą nadal trwały tak jak miało to miejsce na peronie drugim gdzie do dnia dzisiejszego jeszcze wszystko nie zostało zakończone. W niedługim czasie przekonamy się sami czy zaplanowanie oddania peronu pierwszego do eksploatacji się sprawdzi i będzie realne.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze