Pierwsze prace na szlaku kolejowym Choszczno – Słonice już rozpoczęte

W dniu drugiego lipca miało miejsce przekazanie placu budowy przy modernizacji linii kolejowej  nr 351 na odcinku Choszczno – Słonice. Na stacji Stary Klukom rozebrano ładownię, która dawniej służyła załadunkom buraków cukrowych oraz wyładunkom wysłodków. W miejscu rozebranej ładowni będzie zbudowany nowy peron dla obsługi podróżnych przy torze nr 2. Zmieni się także lokalizacja peronu przy torze nr 1, który będzie przesunięty bliżej przejazdu kolejowego aby ułatwić podróżnym bezkolizyjny dostęp do infrastruktury pasażerskiej. Obok przejazdu kolejowo-drogowego trwa rozbiórka koszarki aby poprawić kąty widzialności użytkownikom drogi. Docelowo rozebrany zostanie w terminie późniejszym budynek nastawni z wszystkimi urządzeniami służącymi obecnie do prowadzenia ruchu pociągów. Stacja Stary Klukom zostanie zlikwidowana a zostanie tylko przystanek osobowy dla podróżnych. To efekt postępu i wielu zmian zachodzących ciągle w naszym kraju oraz modernizacji kolei i zwiększenia prędkości ruchu pociągów do 160 km/h.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze