Wykonano pierwsze prace w torze nr 1 na szlaku Choszczno – Dolice

W pierwszej połowie października 2020 roku prace torowe prowadzone były w torze numer jeden na odcinku szlaku od Choszczna do przystanku osobowego Ziemomyśl. Na całym odcinku tor został już oczyszczony z tłucznia oraz wymieniono uszkodzone pojedyncze podkłady betonowe. Sieć trakcyjna została na razie częściowo zdemontowana. Trwają prace przygotowawcze do rozbiórki i wymiany przepustów pod torem pierwszym. Peron numer jeden na przystanku osobowym  Ziemomyśl został rozebrany wraz z całą infrastrukturą pasażerską oraz oświetleniem.  Przejazd w Ziemomyślu obecnie jest nieprzejezdny dla pojazdów drogowych z powodu prowadzonych robót. Czytaj dalej Wykonano pierwsze prace w torze nr 1 na szlaku Choszczno – Dolice

Rozebrano tymczasowy peron nr 3 w Choszcznie

W dniach od piątego do 12 października 2020 roku w Choszcznie przystąpiono do rozbierania wybudowanego latem 2019 roku zapasowego peronu trzeciego przy torze numer trzy.  Przez ponad rok zapasowy trzeci peron wykorzystywany był do krzyżowania, niektórych  pasażerskich pociągów na stacji w Choszcznie podczas prowadzenia robót inwestycyjnych na prawej stronie stacji. Po oddaniu  wybudowanego dwu-krawędziowego nowego peronu  numer dwa i oddaniu go do eksploatacji  w dniu 29 września  2020 roku peron trzeci przestał być potrzebny. Czytaj dalej Rozebrano tymczasowy peron nr 3 w Choszcznie

Niedługo otwarcie toru nr 2 szlaku Szczecin Dąbie SDA – Reptowo

W miesiącu wrześniu 2020 roku niespodziewanie nastąpiły bardzo widoczne pozytywne postępy prowadzonych prac inwestycyjnych w torze numer dwa na szlaku Szczecin Dąbie SDA – Reptowo. Zakończone zostały już prace sieciowe przy budowie i montażu nowej sieci trakcyjnej na całym szlaku i na stacji w Reptowie. Na przystanku osobowym w  Szczecinie Zdunowo oraz na peronie w Reptowie zamontowano całą infrastrukturę pasażerską dla podróżnych jak ławki, gabloty na rozkłady jazdy i wszelkie oznaczenia informacyjne. Wyznaczone i wygrodzone zostały utwardzone bezpieczne drogi dojścia dla podróżnych uwzględniając też osoby niepełnosprawne na zbudowane nowe perony. Wejście na perony przygotowane tymczasowo zostało w czołowej części peronu ze względu na trwające jeszcze prace przy przejściu podziemnym prowadzącym na peron . Czytaj dalej Niedługo otwarcie toru nr 2 szlaku Szczecin Dąbie SDA – Reptowo

Wrześniowe prace inwestycyjne na szlaku Dolice – Choszczno

We wrześniu 2020 roku rozpoczęto wykonywanie prac około-torowych przy torze numer jeden i dwa na szlaku Dolice – Choszczno. Wykorzystano możliwości wykonywania prac wstępnych w  związku z zamknięciem toru szlakowego numer dwa Dolice – Choszczno gdzie rozpoczęto wycinki rosnących drzew i krzaków w pasie ochronnym wzdłuż toru. Przystąpiono do demontażu starego odwodnienia torowiska oraz rozpoczęto poszerzanie i wyrównywanie nasypów i skarp. Po oddaniu części stacji w Choszcznie do eksploatacji 29 września  otwarto tor szlakowy numer dwa, po którym obecnie prowadzony jest ruch pociągów. Czytaj dalej Wrześniowe prace inwestycyjne na szlaku Dolice – Choszczno

Wyremontowany budynek dworca w Choszcznie już otwarty

W dniu 01 października 2020 roku o godzinie 11:00 wyremontowany budynek dworca kolejowego w Choszcznie został otwarty i przekazany do eksploatacji. Kolejowy dworzec jest  własnością Urzędu Miasta i Gminy Choszczno, która przejęła go w lipcu 2010 roku za nieopłacane przez lata podatki przez  PKP Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie. W budynku została wydzielona część pomieszczeń przeznaczona na poczekalnię, toalety i pomieszczenie dla kasy biletowej  do obsługi podróżnych korzystających z usług różnych przewoźników kolejowych. Czytaj dalej Wyremontowany budynek dworca w Choszcznie już otwarty

Choszczno steruje stacją komputerowo i jeździ po nowym torze do Słonic

W dniu 29 września 2020 roku o godz.16:20 dokonano przełączenia sterowania ruchu kolejowego z urządzeń przekaźnikowych na urządzenia komputerowe LCS. Pomimo, że wiata i peron jeszcze nie zostały do końca zrobione do eksploatacji  oddano tor numer dwa na stacji w Choszcznie oraz całą jej prawą stronę.  Pociągi od Choszczna do Słonic rozpoczęły jazdę  po wyremontowanym nowym torze numer dwa.  Tory stacyjne nr jeden, trzy, pięć w Choszcznie zostały już zamknięte i rozpocznie się teraz  ich remont. Wysoka blaszana nastawnia  górująca zawsze nad stacją na dobre zakończyła swoją pracę i zostanie rozebrana. Czytaj dalej Choszczno steruje stacją komputerowo i jeździ po nowym torze do Słonic

Słabe efekty wykończeniowe przy przebudowie stacji Choszczno

Pomimo  wydłużenia czasu pracy  przez wykonawcę robót oraz podwojeniu ilości ludzi pracujących przy układaniu nowej nawierzchni peronu na stacji Choszczno w dalszym ciągu brak jest  perspektywy szybkiego zakończenia tych prac. Na dzień dzisiejszy można stwierdzić, że zakończone zostały  tylko prace torowe. Prowadzone są prace przy sprawdzaniu prawidłowego działania urządzeń sterowania ruchem w obiekcie nowej nastawni dysponującej. Czytaj dalej Słabe efekty wykończeniowe przy przebudowie stacji Choszczno

Przestój inwestycji toru drugiego w Szczecinie Zdunowo

Na przystanku osobowym w Szczecinie Zdunowo prowadzona inwestycja przy budowie przejścia podziemnego pod torem numer dwa od sierpnia 2020 roku się zatrzymała. Nie widać wykonywania tu żadnych prac prowadzonych przez wykonawcę robót. Schody prowadzące do zejścia z peronu lub wyjścia z tunelu na nowo zbudowany peron mają  wykonane zbrojenie i przygotowane zostały też szalunki tylko brak jest zalania ich betonem. Nowy peron posiada już założone oświetlenie a pozostały do zamontowania dwie małe wiaty peronowe, ławki, kosze na śmieci, tablice na rozkłady jazdy i wszelkie  oznaczenia peronowe. Czytaj dalej Przestój inwestycji toru drugiego w Szczecinie Zdunowo

Budowa sieci łączności GSM-R w Choszcznie

Pod koniec sierpnia 2020 roku na stacji kolejowej w Choszcznie rozpoczęto budowę nowej sieci radiowej na potrzeby kolei. System GSM-R jest systemem cyfrowej radiołączności komórkowej, bazującym na specyfikacji konwencjonalnej sieci GSM 2,5G (Global System for Mobile Communications), jednak pracującym w wydzielonym paśmie częstotliwości i  z rozszerzoną funkcjonalnością, którą dostosowano do specyficznych wymogów łączności kolejowej. W tym celu obok nastawni dysponującej postawiono na wcześniej przygotowanym fundamencie bardzo wysoki betonowy maszt z zamontowanymi urządzeniami. Czytaj dalej Budowa sieci łączności GSM-R w Choszcznie

Remont toru jeden Dolice – Kolin już rozpoczęty

W dniu 02 września 2020 roku przystąpiono do prac inwestycyjnych w torze numer jeden na szlaku Dolice – Kolin. Rozebrane są płytki chodnikowe oraz krawędzie peronowe na przystanku osobowym w Morzycy. Przystąpiono do demontażu wszystkich starych uczynień od słupów sieci trakcyjnej. Wzdłuż toru prowadzone są równolegle prace przy budowie linii napowietrznej do zasilania urządzeń takich jak semafory samoczynnej blokady liniowej oraz do zasilania urządzeń sterowania przejazdami na szlaku. Czytaj dalej Remont toru jeden Dolice – Kolin już rozpoczęty