Oczyszczono wieżę ciśnień w Choszcznie z zabytkowego wskaźnika

Dobra nowina, że choszczeńska wieża ciśnień nareszcie we wrześniu 2022 roku doczekała się oczyszczenia z rosnących na dachu drzew oraz z obrastającego bluszczem całego zbiornika wodnego. Szkoda, że gmina Choszczno nie uzgadnia wykonywanie prac przy zabytkach kolejowych ze stowarzyszeniem. Nasi członkowie większości są kolejarzami z bardzo dużą wiedzą i bardzo dużym doświadczeniem dotyczącym kolei, którzy mogą służyć dobrą radą i pomocą. Podczas czyszczenia wieża ciśnień została pozbawiona zabytkowego wskaźnika wskazującego poziom wody znajdujący się w zbiorniku wodnym. Odcięty wskaźnik jest ważnym elementem zabytkowej wieży ciśnień, który powinien zostać odmalowany i ponownie zamontowany w górnej części wieży. Czytaj dalej Oczyszczono wieżę ciśnień w Choszcznie z zabytkowego wskaźnika

Wrześniowe prace inwestycyjne na szlaku Dolice-Choszczno

Od września 2022 roku mocno przyspieszyły prowadzone prace inwestycyjne w torze numer dwa na szlaku od stacji Dolice do przystanku osobowego w Ziemomyślu w kierunku Choszczna. Wykonawca robót SBM przystąpił do prac mających na celu dokonanie oczyszczenia całego toru numer dwa z zanieczyszczonego ziemią tłucznia na całym szlaku aż do Choszczna. Następnie zostaje układana geowłóknina, na którą nałożona jest specjalna warstwa wzmacniająca a wszystko to wykonywane jest specjalnymi wysokowydajnymi maszynami torowymi. Po wykonaniu tych prac dopiero wtedy zostaje zasypywanie takiego toru kilkoma warstwami tłucznia a w końcowej fazie jego wyprofilowaniem i podbiciem przez  plaser. Równolegle z tymi pracami prowadzone są również wykończeniowe prace okołotorowe przy równaniu skarpy i wykładaniu rowów do odprowadzania wody deszczowej z torowiska. Czytaj dalej Wrześniowe prace inwestycyjne na szlaku Dolice-Choszczno

Zabytkowy kształtowy semafor z Choszczna przewieziony do Koplina

W dniu 28 września 2022 roku pozyskany od  PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie w marcu bieżącego roku przez stowarzyszenie semafor kształtowy oraz tarcza ostrzegawcza przechowywane przez pół roku w  firmie MALMS przy ulicy Fabrycznej z Choszczna zostały przewiezione samochodem ciężarowym do Koplina. Brak zgody Urzędu Miasta i Gminy Choszczno na składowanie oraz wykonywanie jakichkolwiek prac na udostępnionym dla naszego stowarzyszenia od dnia 3 grudnia 2018 roku placu przy wieży ciśnień w Choszcznie zmusił nas do wywiezienia ich na wieś. Semafor odzyska swój wygląd właśnie w Koplinie dzięki uprzejmości naszego kolegi Piotra, który udostępnił nam do tego celu swoje podwórko. Bardzo dziękujemy za pomoc w transporcie semafora i tarczy ostrzegawczej dla firmy Centrum Budowlane EL-POM z Choszczna. W Ińsku Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych Semafor założone zostało w 2018 roku i tam gminni urzędnicy z Ińska napisali wspólny projekt ze stowarzyszeniem i otrzymali na ten cel środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Czytaj dalej Zabytkowy kształtowy semafor z Choszczna przewieziony do Koplina

Przebudowa stacji Dolice zbliża się do ukończenia

Pod koniec września 2022roku prace inwestycyjne na stacji kolejowej w Dolicach w torze numer dwa są prawie na ukończeniu. Trwają ostatnie prace przy budowie jednokrawędziowego peronu numer dwa. Obecnie połowa powierzchni peronu drugiego patrząc od budynku dworca kolejowego w kierunku przejazdu kolejowo- drogowego jest już całkowicie ułożona. Dla podróżnych na peronie wybudowane zostały zadaszone dwie małe wiaty gdzie będą mogli się schronić przed wiatrem i deszczem w oczekiwaniu na przyjazd pociągu. Ułożony został nowy tor stacyjny numer dwa razem z rozjazdami od strony stacji Choszczno i Kolin. Cały tor wraz z rozjazdami został odpowiednio obsypany tłuczniem a wszystko zostało właściwie podbite specjalnymi do tego celu maszynami torowymi. Czytaj dalej Przebudowa stacji Dolice zbliża się do ukończenia

Wrześniowy rozładunek nawozu na torach ogólnych w Choszcznie

W dniu 22 września 2022 roku na torach wyładunkowych w Choszcznie odbywał się wyładunek workowanego nawozu załadowanego do 15 wagonów platform. Przewoźnikiem tej przesyłki było PKP CARGO  S.A., które dokonało podstawienia tych wagonów na choszczeńskie tory nr 44 i 46. Do przewozu ładunku użyto specjalnych wagonów platform z przesuwnymi ścianami, które zabezpieczały cały ładunek przed jego zamoknięciem. Ładunek nawozu w wagonach załadowany był piętrowo a każdy worek z nawozem waży 500 kg. Rozładunku wagonów dokonywała wynajęta firma z Dolnego Śląska. Nawóz z wagonów przeładowano sztaplarką na samochody ciężarowe, które przewoziły go bezpośrednio do odbiorcy pod Stargardem. Na odcinku Krzyż – Szczecin Dąbie obecnie tylko jeszcze w Choszcznie można dokonywać wyładunków towarów z wagonów towarowych. Czytaj dalej Wrześniowy rozładunek nawozu na torach ogólnych w Choszcznie

Centralny dworzec kolejowy w Brukseli

Kolejowy Dworzec Centralny w Brukseli znajduje się w samym centrum Brukseli a został otwarty 4 października  1952 roku. Jest to obiekt częściowo podziemny, który posiada trzy perony oraz sześć torów. Stacja kolejowa jest drugą co do wielkości stacją w Belgi pod względem liczby kursujących pociągów oraz przewożonych pasażerów. Nie wszystkie pociągi międzynarodowe zatrzymują się na tej stacji. Na zewnątrz budynek dworca swoim wyglądem robi duże wrażenie. Urządzenia do obsługi pasażerskiej są podobne do naszych lecz troszkę się różnią od tych, które obecnie przy modernizacji naszych stacji kolejowych montowane są w naszym kraju. Bilety kolejowe trzeba kupować w ustawionych biletomatach. Zmiany zachodzące na kolei oraz postęp techniczny doprowadza do zmniejszania zatrudnienia ludzi, których zastępują montowane nowe urządzenia i różnego rodzaju automaty. Czytaj dalej Centralny dworzec kolejowy w Brukseli

Inwestycyjne niedoróbki na stacji i peronach w Choszcznie

Pierwszego września 2019 roku rozpoczęto inwestycję na stacji kolejowej w Choszcznie, która do dnia 09 września 2022 roku nadal nie jest całkowicie odebrana przez Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie. Zaplanowana inwestycja miała być zakończona całkowicie 30 czerwca 2021 roku jednak tak się nie stało.  Nadal wielu podwykonawców prowadzi prace poprawkowe aby usuwać wykazane usterki przez pracowników PKP PLK. Minęły już trzy pełne lata a usterki nie zostały jeszcze usunięte co źle świadczy o firmach, które wykonywały prace dla PKP PLK. Nasze stowarzyszenie również pomaga w ujawnianiu drobnych usterek zauważonych na peronach numer jeden i dwa. Wykonane ścieżki dla osób niewidomych miejscami są krzywe i nierówne przez złe ułożeniem płytek co powoduje niezgodność rowków ścieżek. Na peronie pierwszym pierwszego filaru słupa wiaty w dolnej części odstają blachy, które nie są przykręcone. W górnej części pomiędzy wszystkimi filarami na obu peronach brakuje wkrętów do przykręcenia osłon oświetlania LED. Czytaj dalej Inwestycyjne niedoróbki na stacji i peronach w Choszcznie

Sierpniowe wyładunki wagonów w Choszcznie

W drugiej połowie sierpnia 2022 roku na torach wyładunkowych nr 44 i 46 na stacji kolejowej w Choszcznie zostały wyładowane dwa składy pociągów towarowych. Pierwszy pociąg podstawiono w dniu 22 sierpnia przez przewoźnika PKP CARGO S.A. a były to wagony cysterny z płynnym nawozem oraz kilka wagonów platform oraz węglarek z nawozami workowanymi o wadze 500 kg dla SKR Strzelce Krajeńskie, które mają swoją bazę w Choszcznie na terenie dawnego GS Choszczno. Firma ‘’SKR Strzelce Krajeńskie’’ dokonała dodatkowego zakupu terenu od GS Choszczno oraz budynku magazynowego w Choszcznie i planuje dalszą inwestycję i kolejny raz powiększa swoją bazę magazynową. To dobry znak dla naszej stacji w Choszcznie ponieważ firma zwiększy liczbę sprowadzanych wagonów z nawozami do Choszczna. Czytaj dalej Sierpniowe wyładunki wagonów w Choszcznie

Udział pocztu sztandarowego ChSMK „Semafor” w Choszcznie

W dniu 28 sierpnia 2022 roku w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Choszcznie odbyła się uroczysta msza święta z okazji Dożynek Archidiecezjalnych. W uroczystościach udział brały wystawione różne  poczty sztandarowe wśród, których wystawiony także został kolejarski poczet sztandarowy przez Choszczeńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei „Semafor”. Sztandar, którym opiekuje się nasze stowarzyszenie został ufundowany w 1981 roku w Choszcznie  dzięki wielu fundatorom oraz dokonanymi przez nich wieloma wpłatami. Główni fundatorzy tego sztandaru to w większości kolejarze i ich rodziny z choszczeńskiego dawnego węzła kolejowego. Wielu fundatorów tego sztandaru już dzisiaj nie ma a my jesteśmy ich spadkobiercami, którzy nadal pielęgnują i podtrzymują kolejarską tradycję aby trwała jak najdłużej. Czytaj dalej Udział pocztu sztandarowego ChSMK „Semafor” w Choszcznie

Koleje cukrownicze na Dominikanie

Na Dominikanie są trzy linie kolejowe o różnych długościach odcinków linii i rozstawach osi toru służące wyłącznie do wywozu z pola trzciny cukrowej do cukrowni. Miałem możliwość zobaczyć dwa odcinki  cukrowych kolei jadąc autostradą gdzie zatrzymaliśmy się na krótko nad dwoma wiaduktami kolejowymi, pod którym przechodzą takie linie kolejowe. W różnych miejscach przy takich liniach są pobudowane bocznice gdzie podstawia się próżne wagony pod załadunek trzciny cukrowej. Wagony te podobne są do naszych wagonów węglarek a różnica polega tylko na tym, że boczne burty wagonów nie są z pełnej blachy lecz wypełnione są samą siatką. Jedna z kolejowych  linii na Dominikanie jest koleją normalnotorową a pozostałe dwie mają rozstaw osi 1067 mm i 762 mm. Czytaj dalej Koleje cukrownicze na Dominikanie