Nowa droga w Choszcznie zbudowana przez kolej w ramach likwidacji przejazdu w Gostyczynie

W latach 2020/2021 prowadzone były prace inwestycyjne przez PKP PLK przy budowie drogi w nowej lokalizacji w celu zlikwidowania przejazdu kolejowo-drogowego w Gostyczynie położonego na szlaku Choszczno – Słonice w km-136,639. Nowa droga została zbudowana na terenie choszczeńskiej dawnej bazy do składowania materiałów podczas prowadzenia remontów torów należących do PKP PLK. W pierwszym roku dokonano nawożenia ziemi oraz wywyższenia mocno zaniżonego terenu a następnie jego utwardzenia i zagęszczenia. Po obu stronach jezdni  wykonane są rowy odwadniające drogę, zbudowano pod drogą potrzebne przepusty oraz położona została nawierzchnia asfaltowa. W okolicy nowej lokalizacji przeniesionego przejazdu kolejowo-drogowego zbudowano część chodników oraz doprowadzono instalację do oświetlenia części drogi dojazdowej do przejazdu. Czytaj dalej Nowa droga w Choszcznie zbudowana przez kolej w ramach likwidacji przejazdu w Gostyczynie

Położono pierwsze płyty na peronie pierwszym w Choszcznie

Na peronie pierwszym w Choszcznie na przełomie miesiąca czerwiec i lipiec 2021 roku prace budowlane nabrały dużego tempa. Wykonawca robót dokonał wypełnienia połowy peronu pierwszego od strony toru numer jeden kruszywem, które zostało odpowiednio zagęszczone. Zamontowane i ułożone zostały już wszystkie studzienki kablowe a obecnie trwa układanie i montaż betonowych korytek ściekowych. Na całej długości krawędzi peronowej od strony toru pierwszego ułożone zostały wszystkie zewnętrzne betonowe płyty.  Wykonawca robót deklaruje wykonanie wszystkich prac budowlanych  przy peronie pierwszym pod koniec sierpnia  aby można rozpocząć prowadzenie  ruchu pociągów już po zmianie letniego rozkładu jazdy pociągów. Czytaj dalej Położono pierwsze płyty na peronie pierwszym w Choszcznie

Przebieg prac od maja do lipca w tunelu i na pochylni w Choszcznie

W połowie lipca 2021roku wstrzymane zostały prace budowlane ostatniego fragmentu pochylni do wyjścia z przejścia podziemnego na peron pierwszy. Wejście do tunelu i na pochylnie zostało ogrodzone podwójnymi listwami i oznaczone biało- czerwoną taśmą. Do zakończenia pochylni pozostał nieduży odcinek, który zostanie zakończony po wybudowaniu pochylni prowadzącej z budynku dworcowego do pochylni w kierunku tunelu. Prace te muszą być zgrane aby nie doszło do różnicy w wysokości i w poziomie budowanej powierzchni peronowej. Wewnątrz tunelu nadal prowadzone są prace związane z wykładaniem ścian pochylni kamiennymi płytami. Na dzień dzisiejszy wszystkie schody prowadzące na perony i do tunelu są już zrobione a pozostało tylko do wyłożenia część ścian pochylni prowadzących na peron pierwszy. Czytaj dalej Przebieg prac od maja do lipca w tunelu i na pochylni w Choszcznie

Montaż konstrukcji wiaty peronowej na peronie pierwszym w Choszcznie rozpoczęty.

Pod koniec czerwca 2021 roku na peronie pierwszym w Choszcznie rozpoczęto montaż górnych elementów konstrukcji wiaty do filarów słupów wiaty peronowej. Ze względu na niewymiarową szerokość peronu pierwszego na odcinku długości toru piątego oraz zbyt bliskie położenie budynku dworcowego przy torze pierwszym wygląd wiaty peronowej będzie zupełnie inny niż na peronie drugim. Budowana wiata peronowa na peronie pierwszym będzie o szerokości połowy budowanych wymiarowych wiat z lekkim ukosem w celu uzyskania stabilizacji i środka jej ciężkości. Te nietypowe rozwiązanie zastosowane będzie  po raz pierwszy na naszej stacji. Jedynie w miejscu dawnej kładki przejścia nad torami szerokość wiaty będzie na sześciu filarach taka sama jak na peronie drugim. Ciekawe jak wiata będzie się zachowywać podczas silnych wiatrów i anomalii pogodowych jakie ostatnio nawiedzają nasz kraj jak trąby powietrzne. Usytuowanie wiaty po raz pierwszy nie jest na środku peronu jak naszemu stowarzyszeniu odpowiedziało Ministerstwo Infrastruktury w Departamencie Kolejnictwa w Warszawie. Czytaj dalej Montaż konstrukcji wiaty peronowej na peronie pierwszym w Choszcznie rozpoczęty.

Ułożono drugą krawędź peronową w Choszcznie przy peronie pierwszym

W drugiej połowie czerwca 2021 roku w Choszcznie zakończono prace przy układaniu drugiej krawędzi peronowej przy peronie pierwszym obok toru piątego.  Wszystkie ułożone betonowe elementy krawędzi peronowych zostały już zabezpieczone masą bitumiczną. Uzupełnione zostały brakujące studzienki kanalizacyjne, odcinki kanalizacji oraz studzienki kablowe i rury dla instalacji kablowych. Do wykonania pozostaje teraz wypełnienie brakującej części peronu żwirem pomiędzy dwiema krawędziami peronowymi na całym odcinku długości toru piątego. Powoli zamyka się zarys  peronu  pierwszego i zaczyna być widoczny cały właściwy jego obwód. W niedługim czasie rozpocznie się układanie zewnętrznych krawędzi płyt peronowych oraz odbudowa ostatniego odcinka  toru piątego. Czytaj dalej Ułożono drugą krawędź peronową w Choszcznie przy peronie pierwszym

Prace przy pochylni do przejścia podziemnego w Choszcznie

W pierwszej dekadzie czerwca 2021 roku w Choszcznie zakończone zostały  wszystkie prace przy zbrojeniu pierwszej połowy pochylni dla osób niepełnosprawnych do przejścia podziemnego pod torami na peronie pierwszym.  W dniu jedenastego czerwca do Choszczna przyjechała firma betoniarska ze specjalnymi wysięgnikami do podawania betonu aby sprostać wszelkim utrudnieniom w celu zabetonowania pierwszego fragmentu pochylni. Zadanie zostało wykonane w całości bez żadnych utrudnień zgodnie z projektem. Szkoda, że inwestor nie zaplanował wind do przejścia podziemnego bo dopiero wtedy można  byłoby  wydać dobrą ocenę, że prowadzona  inwestycja posłuży na lata i jest na wysokim poziomie. Jednak tak się nie stało i za brak zaplanowania i wprowadzenia wszelkich udogodnień do projektu dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów odpowiedzialność spada na  Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni w Poznaniu oraz Ministerstwo Infrastruktury w Departamencie Kolejnictwa w Warszawie, które przez trzy lata nie wniosła zmian mimo licznych pisemnych wystąpień  ChSMK „Semafor” w realizowanym projekcie. Czytaj dalej Prace przy pochylni do przejścia podziemnego w Choszcznie

Montaż sieci trakcyjnej w torach numer jeden i trzy w Choszcznie

W maju 2021 roku na stacji Choszczno rozpoczęto prace przy montażu nowej sieci trakcyjnej nad torami numer jeden i trzy.  Prace przy montażu nowej sieci trakcyjnej prowadzone były zarówno w dzień jak i w porze nocnej. Wykonawcą tych prac jest firma Kuca z siedzibą w Stargardzie. W czerwcu rozpoczęto  montaż lamp na słupach do oświetlenia wszystkich rozjazdów na terenie całej stacji  oraz wzdłuż drogi dojazdowej do przejazdu kolejowo-drogowego na osiedlu południowym. Przy ulicy Kolejowej wyrównano teren i uporządkowano skarpy  na całej długości przy torze numer trzy.  Obecnie trwają już pracy przy montażu nowej sieci trakcyjnej  w torze numer jeden w rejonie stacji na całej długości budowanego nowego peronu numer jeden. Czytaj dalej Montaż sieci trakcyjnej w torach numer jeden i trzy w Choszcznie

W Stargardzie trwa budowa nowej nastawni LCS

W połowie 2020 roku w Stargardzie rozpoczęto budowę w rejonie stacji nowej nastawni w pobliżu  budynku Sekcji Eksploatacji Stargard. Budowana nastawnia wyposażona  zostanie w nowoczesne komputerowe urządzenia LCS służące do zdalnego sterowania urządzeniami na wszystkich małych stacjach i przyległych szlakach  na kolejowej linii nr 351 od stacji Szczecin Dąbie SDA do stacji Słonice. Po modernizacji kolejnych odcinków linii kolejowych, niektóre stacje również podłączone zostaną w późniejszym terminie do Lokalnego Centrum Sterowania  ruchem w Stargardzie.  W czerwcu 2021 roku wyrósł wybudowany nowy budynek nastawni jako parterowy na razie w stanie surowym. Czytaj dalej W Stargardzie trwa budowa nowej nastawni LCS

Jak wyglądają prace w Choszcznie przy budowie peronu pierwszego

Na dzień 31 maja 2021 roku prace inwestycyjne w Choszcznie trochę przyspieszyły. W większości zakończone zostały prace przy wypełnieniu wewnętrznej powierzchni peronowej żwirem. Położone zostały  wszystkie rury oraz studzienki  kanalizacyjne i kablowe w  peronie. Rozpoczęty został już  montaż głównych filarów do wylanych wcześniej solidnych betonowych podstaw dla budowy szkieletu wiaty peronowej.  Wywieziona została zmieszana  stara ziemia z całej długości rozebranego piątego toru i nawieziona jest  pierwsza warstwa oczyszczonego tłucznia. Przywiezione zostały płyty , które zostaną położone na zewnętrznej krawędzi peronu. Czytaj dalej Jak wyglądają prace w Choszcznie przy budowie peronu pierwszego

Zakończono prace w torze numer trzy w Choszcznie

W drugiej połowie maja 2021 roku zakończone zostały wszystkie prace przy wymianie toru numer trzy w Choszcznie.  Wymienione zostały nowe przejścia rozjazdowe prowadzące z toru numer jeden na tor numer trzy na osiedlu południowym oraz z toru numer trzy na tor numer jeden i pięć w rejonie stacji przy wieży ciśnień. Na całej długości toru uzupełniono brakujący tłuczeń a tor został już podbity. Do wykonania pozostało  tylko spawanie szyn w torze trzecim  a w torze numer jeden pozostaną do ułożenia betonowe podkłady i szyny na całej długości peronu pierwszego  aż do wiaduktu kolejowego przechodzącego pod torami przy ulicy Sienkiewicza. Założone prace do wykonania do końca czerwca bieżącego roku nie mają szansy zostać ukończone. Czytaj dalej Zakończono prace w torze numer trzy w Choszcznie