Oczekiwanie na rozpoczęcie prac na linii nr 410 Kalisz Pomorski Miasto- Kalisz Pomorski

W  marcu 2022 roku  nadal prowadzone są prace związane z rewitalizacją nieczynnej linii kolejowej nr 410 dla potrzeb wojskowych, które są już  blisko odcinka Kalisz Pomorski Miasto – Kalisz Pomorski. Na przystanku osobowym Kalisz Pomorski Miasto budynek służący dawniej tylko dla potrzeb obsługi podróżnych w ruchu pasażerskim został dawno sprzedany osobie prywatnej, która zaadaptowała go dla swoich potrzeb na cele mieszkaniowe. Trzeba dobrze się przyjrzeć, żeby zobaczyć pozostałości po minionym okresie kiedy obiekt służył  podróżnym. Do dnia dzisiejszego pozostały tu jeszcze dwie ławki , kosze na śmieci na peronie, nazwa  przystanku oraz całkowicie zarośnięta wysoką trawą krawędź peronowa. Podobnie wygląda na całym odcinku  tor prowadzący do stacji w Kaliszu. Na stacji kolejowej w Kaliszu Pomorskim pozostały jeszcze pewne elementy nieczynnej już infrastruktury mechanicznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, które zostaną zdemontowane podczas prowadzonych prac remontowych i zastąpione zostaną nowymi urządzeniami komputerowymi. Po tym remoncie nastawnia wykonawcza znajdująca się przy przejeździe kolejowo-drogowym również zostanie rozebrana. Cała obsługa urządzeń będzie prowadzona z jednego okręgu nastawczego w Kaliszu Pomorskim. Dobrze, że PKP PLK przekazuje elementy zużytej  infrastruktury kolejowej stowarzyszeniom, które gromadzą ją w swoich zbiorach, odnawiają  ją i będą udostępniać dla zwiedzających oraz zachowają te urządzenia dla przyszłych pokoleń.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze