Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Choszcznie

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w naszym mieście rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą odprawioną o godz. 12:00 w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Choszcznie. Podczas Mszy Świętej udział wzięła wystawiona kompania honorowa państwowej straży pożarnej oraz kompania honorowa wojska polskiego i licznie przybyłe poczty sztandarowe. W uroczystościach swój udział brał Poczet Sztandarowy wystawiony przez Choszczeńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei „Semafor”. Uroczysta Msza Święta odprawiona była przez Proboszcza Parafii pw. NNMP w Choszcznie Księdza Grzegorza Suchomskiego wspólnie z Proboszczem Parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Choszcznie Księdza Karola Wójciak.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze