Nowa droga w Choszcznie zbudowana przez kolej w ramach likwidacji przejazdu w Gostyczynie

W latach 2020/2021 prowadzone były prace inwestycyjne przez PKP PLK przy budowie drogi w nowej lokalizacji w celu zlikwidowania przejazdu kolejowo-drogowego w Gostyczynie położonego na szlaku Choszczno – Słonice w km-136,639. Nowa droga została zbudowana na terenie choszczeńskiej dawnej bazy do składowania materiałów podczas prowadzenia remontów torów należących do PKP PLK. W pierwszym roku dokonano nawożenia ziemi oraz wywyższenia mocno zaniżonego terenu a następnie jego utwardzenia i zagęszczenia. Po obu stronach jezdni  wykonane są rowy odwadniające drogę, zbudowano pod drogą potrzebne przepusty oraz położona została nawierzchnia asfaltowa. W okolicy nowej lokalizacji przeniesionego przejazdu kolejowo-drogowego zbudowano część chodników oraz doprowadzono instalację do oświetlenia części drogi dojazdowej do przejazdu. Nowy przejazd obecnie obsługiwany jest przez czujniki zamontowane w torach uruchamiane przez każdy pociąg, który zamyka przejazd i zaraz po oddaleniu się pociągu od przejazdu na bezpieczną odległość  automatycznie sam się otwiera. Obecnie pociągi dojeżdżające do tego przejazdu zwalniają swoją prędkość do 20 km/h ponieważ przejazd jest jeszcze ciągle na etapie sprawdzania i wszelkich prób. Po zakończeniu inwestycji pociągi będą jechały przez ten przejazd z prędkością 160 km/h. Mieszkańcy miejscowości Gostyczyn są zadowoleni  z nowej nawierzchni drogi oraz z tego, że nie muszą wysiadać z samochodu i prosić się o otwarcie przejazdu, który był poprzednio otwierany przez dyżurnego ruchu w Choszcznie wyłącznie na żądanie.

Zdzisław Górski

 

Komentarze

komentarze