Niezłe tempo inwestycji Dolice-Kolin

W ostatnim czasie sprzyjające lipcowe  warunki atmosferyczne spowodowały wzrost wykonanych prac w torze numer dwa na szlaku Dolice – Kolin. Zakończone zostały prace przy montażu nowej sieci trakcyjnej. Na ukończeniu są prace przy wyrównywaniu nasypów i skarp, pozostało tylko zakończenie prac przy odwodnieniu przejazdu i toru na przystanku osobowym  Morzyca. Na stacji w Dolicach trwa jeszcze wypełnianie i zagęszczanie nowego peronu żwirem. Na przystanku osobowym Morzyca i na stacji w Kolinie zostały już zamontowane nowe słupy oświetleniowe i prawie zostały już ułożone wszystkie płyty na peronach a prace trwają jeszcze przy budowie wiat przystankowych. Wszystkie przepusty na całym szlaku i na stacji w Kolinie mają już zamontowane barierki ochronne. W Dolicach i w Kolinie zostały wylane fundamenty i ustawione zostały parterowe kontenerowe nastawnie do obsługi zdalnego sterowania urządzeniami LCS. Po przełączeniu urządzeń stare nastawnie zostaną rozebrane a dyżurni ruchu na czas zakończenia remontów przejdą do nowych nastawni.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze