Montaż konstrukcji wiaty peronowej na peronie pierwszym w Choszcznie rozpoczęty.

Pod koniec czerwca 2021 roku na peronie pierwszym w Choszcznie rozpoczęto montaż górnych elementów konstrukcji wiaty do filarów słupów wiaty peronowej. Ze względu na niewymiarową szerokość peronu pierwszego na odcinku długości toru piątego oraz zbyt bliskie położenie budynku dworcowego przy torze pierwszym wygląd wiaty peronowej będzie zupełnie inny niż na peronie drugim. Budowana wiata peronowa na peronie pierwszym będzie o szerokości połowy budowanych wymiarowych wiat z lekkim ukosem w celu uzyskania stabilizacji i środka jej ciężkości. Te nietypowe rozwiązanie zastosowane będzie  po raz pierwszy na naszej stacji. Jedynie w miejscu dawnej kładki przejścia nad torami szerokość wiaty będzie na sześciu filarach taka sama jak na peronie drugim. Ciekawe jak wiata będzie się zachowywać podczas silnych wiatrów i anomalii pogodowych jakie ostatnio nawiedzają nasz kraj jak trąby powietrzne. Usytuowanie wiaty po raz pierwszy nie jest na środku peronu jak naszemu stowarzyszeniu odpowiedziało Ministerstwo Infrastruktury w Departamencie Kolejnictwa w Warszawie. Kiedy zaproponowaliśmy, żeby wiata peronowa na peronie numer dwa w Choszcznie została przedłużona do samego przejścia podziemnego aby można zaraz po wyjściu z tunelu schować się przed opadami deszczu pod wiatą w uzasadnieniu udzielona odpowiedź była, że wiaty zawsze budowane są w środkowej części peronu. Jednak budowana wiata na peronie pierwszym świadczy o czymś zupełnie sprzecznym z deklaracjami składanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Naszym zdaniem składane uwagi przez stowarzyszenie powinny być brane pod uwagę bo zawsze powinno liczyć się dobro podróżujących a nie jednolity schemat dla wszystkich stacji kolejowych. Każda stacja jest inna i inne są warunki jej lokalizacji i możliwości i to jest ważna sprawa, którą urzędnicy za biurka z daleka nie zawsze biorą pod uwagę a szkoda.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze