Listopadowe prace w przejściu podziemnym oraz na peronie pierwszym w Choszcznie

W listopadzie 2021 roku wykonywane są końcowe prace budowlane w Choszcznie przy przejściu podziemnym wewnątrz i na zewnątrz tunelu oraz na peronie pierwszym przy wiacie peronowej.  Zakończono układanie brakującej powierzchni peronowej prowadzącej z peronu pierwszego do tunelu oraz tunelowej pochylni. Zamontowano zewnętrzne barierki ochronne wokół tunelowych pochylni na obydwu peronach. Wewnątrz przejścia podziemnego rozpoczęto montowanie poręczy przy wejściu i zejściu schodami do tunelu z peronu pierwszego i drugiego.  Trwa montaż barierek ochronnych oraz poręczy dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się w tunelowych pochylniach. Wykładana jest brakująca posadzka w tunelu prowadząca z drugiego peronu do wyjścia z tunelu w kierunku ładowni  dla mieszkańców osiedla na Wysokiej. Obok budynku dworca do zakończenia pozostaje jeszcze droga dojazdowa prowadząca na peron pierwszy. Wygląd budowanych peronów oraz przejścia podziemnego na stacji w Choszcznie zmienia się z korzyścią dla podróżnych będących w sile wieku. Pomimo wyłożenia tak dużych pieniędzy przez PKP PLK na tą inwestycję nie można wystawić dobrej oceny z powodu braku wybudowania wind dla osób niepełnosprawnych i seniorów na stacji w Choszcznie.  Może inwestor przemyśli popełniony swój błąd i zmieni zdanie i w przyszłości wybuduje w Choszcznie brakujące windy, które są dla naszego miasta powiatowego bardzo potrzebne.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze