Listopadowe prace w przejściu podziemnym oraz na peronie pierwszym w Choszcznie

W listopadzie 2021 roku wykonywane są końcowe prace budowlane w Choszcznie przy przejściu podziemnym wewnątrz i na zewnątrz tunelu oraz na peronie pierwszym przy wiacie peronowej.  Zakończono układanie brakującej powierzchni peronowej prowadzącej z peronu pierwszego do tunelu oraz tunelowej pochylni. Zamontowano zewnętrzne barierki ochronne wokół tunelowych pochylni na obydwu peronach. Wewnątrz przejścia podziemnego rozpoczęto montowanie poręczy przy wejściu i zejściu schodami do tunelu z peronu pierwszego i drugiego.  Trwa montaż barierek ochronnych oraz poręczy dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się w tunelowych pochylniach. Wykładana jest brakująca posadzka w tunelu prowadząca z drugiego peronu do wyjścia z tunelu w kierunku ładowni  dla mieszkańców osiedla na Wysokiej. Obok budynku dworca według their explanation do zakończenia pozostaje jeszcze droga dojazdowa prowadząca na peron pierwszy. Wygląd budowanych peronów oraz przejścia podziemnego na stacji w Choszcznie zmienia się z korzyścią dla podróżnych będących w sile wieku. Pomimo wyłożenia tak dużych pieniędzy przez PKP PLK na tą inwestycję nie można wystawić dobrej oceny z powodu braku wybudowania wind dla osób niepełnosprawnych i seniorów na stacji w Choszcznie.  Może inwestor przemyśli popełniony swój błąd i zmieni zdanie i w przyszłości wybuduje w Choszcznie brakujące windy, które są dla naszego miasta powiatowego bardzo potrzebne.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze