Kwietniowe prace remontowe torów w Choszcznie

Prace remontowe w pierwszej połowie kwietnia w znacznym stopniu zmieniły obraz placu budowy na stacji kolejowej w Choszcznie. Zasypano zbiornik retencyjny do odbioru wody pobudowany przy ulicy Kolejowej w pobliżu naszego choszczeńskiego jeziora. W różnych miejscach naszej stacji zostały już wykonane rowy gdzie układane są kable i montowane studzienki kablowe do ich łączenia. Trwają prace przy układaniu  krawędzi peronowej peronu drugiego.  Główny tunel przejścia podziemnego  został już zalany. Obecnie prowadzone są  prace tylko przy pochylniach dla osób niepełnosprawnych i zostaną  do wykonania tylko schody. Rozpoczęto wykonywanie zbrojenia i szalowania wiaduktu pod torami na przeciwko ulicy Sienkiewicza. Wykonano skarpy i rowy do odprowadzania wody gruntowej i deszczowej na długości  toru nr dwa, który też jest w większości już ułożony z rozjazdami prawie do wiaduktu drogowego przechodzącego nad torami.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze