Kolejowy dworzec w Choszcznie w remoncie

Od pierwszego czerwca 2019 roku rozpoczął się remont budynku dworca kolejowego w Choszcznie. Wykonawcą prac remontowych dworca kolejowego w naszym mieście jest firma budowlana Lidex. Trwają tam głównie prace remontowe wewnątrz całego obiektu. Wykonywane są prace rozbiórkowe pozostałości po centralnym ogrzewaniu, zdjęto wszystkie podłogi drewniane, skuwane są posadzki betonowe, zbijane są wszystkie stare tynki oraz demontowana jest stara instalacja elektryczna i teletechniczna. Zdjęto wszystkie drzwi wewnętrzne w obiekcie oraz rozebrano futryny drzwiowe. Przy prowadzeniu prac remontowych zostały odsłonięte łukowe sklepienia, które zasłonięte były przez podłogi drewniane lub posadzki na parterze. Gdyby nie remont nikt nie mógłby tego zobaczyć. Budynek dworca to jeden z najstarszych obiektów w naszym mieście przebudowany już kilka razy od momentu jego wybudowania.

Zdzisław Górski

Komentarze

komentarze